nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Brug Stroomkanaal < >

project

Brug Stroomkanaal

plaats

Lemmer

opdrachtgever

  • Provincie Fryslȃn
  • Reimert
  • K_Dekker

planteam

  • Oriol Casas Cancer
  • Rubén Bodewig
  • Jakob Grambow
  • Harm Post
  • Frank Mekkelholt

ontwerp

2014 (1e prijs tender)

oplevering

2016

in samenwerking met

  • Tauw

fotografie

Jan de Vries

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het verhaal van Friesland is het verhaal van de liefde voor het landschap en het water en dat hebben we met de nieuwe brug over het Stroomkanaal in Lemmer leesbaar en tastbaar gemaakt.

In verhouding tot de grandeur van het Woudagemaal (Werelderfgoed) en de Brug Stroomkanaal is de positie van de brug terughoudend. De brug is en blijft wel, in al z’n bescheidenheid, het belangrijkste podium voor het beleven van het waterstaatkundig ensemble en ook een onverbrekelijk, nieuw onderdeel van het landschap.

In vorm refereert de brug aan de oude en de bestaande brug en aan het Woudagemaal zonder deze letterlijk te citeren. Ze is opgebouwd uit slechts twee autonome monolithische symmetrische brugdelen. In het midden van de totale overspanning zijn beide brugdelen gekoppeld en alleen daar bevindt zich de enige voeg in de gehele constructie waar de werkingen worden opgevangen. De brug is volledig van beton en vrij van opleggingen. De bovenbouw (het dek) is een simpele, rechte, lichte streep die de continuïteit van de Lemster Slaperdijk versterkt. De voeg markeert de as van de Brug Stroomkanaal. De onderbouw bestaat uit twee terugliggende ‘aanbruggen’ met een poort in het midden. In het midden begrenzen twee pijlers de poort. Voeg en poort benadrukken de symmetrie en zijn een verwijzing naar de huidige brug en de eerste brug. Door het aantal pijlers te minimaliseren, de constructie van de hoofdbalk terug te leggen en voor de landhoofden de breedte van de Brug Stroomkanaal aan te houden, wordt de brug maximaal transparant.

Het midden van de brug is de enige plek waar een zicht op het monumentale Woudagemaal mogelijk is. Een bescheiden bewerking van het hekwerk markeert het balkon in de as van de brug. Op die plek wordt met een citaat een kleine ode gebracht aan het verhaal van de liefde voor water en landschap.

Het ontwerp versterkt de leesbaarheid van het landschap door de rechte lijn van de Lemster Slaperdijk op te pakken. De symmetrie van de brug, de rechte lijn, de landhoofden in de lijn van de oevers en de transparantie verduidelijken de kracht van het waterstaatkundig ensemble. De brug wordt aan de omgeving en de historie gehecht door het gebruik van baksteen voor de trap, de voetpaden en de markeringen naast de brug, die zijn ingebed in sobere taluds met gras en bomen.