Geslaagde informatiemarkt Vliegbasis Soesterberg

datum

30.05.2017

ga naar project:

De voormalige Vliegbasis Soesterberg wordt getransformeerd tot een natuur-, recreatie- en woongebied. wUrck maakt voor het deel ‘woonwijk’ het stedenbouwkundig plan, de inrichtingsprincipes en een beeldregieplan. Onder het motto ‘wonen ín en mét de natuur’ is een plan ontwikkeld dat zowel past in het bijzondere landschap van de Heuvelrug als in de culturele geschiedenis van het gebied.

Voor belangstellenden en omwonenden is onlangs het plan gepresenteerd op een informatiemarkt in de oude brandweerkazerne op de Vliegbasis. Naast informatie over het stedenbouwkundig plan, werd ook toelichting gegeven over de wijze waarop er met het landschap en de ecologie wordt omgegaan. Het plan wordt binnenkort voor vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep Vliegbasis Soesterberg, bestaande uit bestuurders van de provincie Utrecht, Utrechts Landschap en de gemeenten Zeist en Soest, en aan gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.

Het was een geslaagde bijeenkomst, met een goede opkomst, kritische reacties maar vooral ook veel enthousiasme voor de plannen.

Naar aanleiding van de informatiemarkt schreef het AD een stukje over de nieuwe woonwijk, je kunt dit hier lezen.