ABC58, Roosendaal

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Roosendaal

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Paul Kersten
  • Danli Sheng

ontwerp

2006-heden

in samenwerking met

  • Witteveen+Bos

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scenariodenken
Een gevolg van de mogelijke aanleg van de Noordoosttangent bij Roosendaal is dat de A58 uit de stad verdwijnt. Voor de gemeente werden twee toekomstmodellen opgesteld die aangeven welke kansen dat biedt voor de A58-zone.

Keuzes voor de toekomst
Roosendaal staat voor een belangrijk moment als het gaat om keuzes voor de stad voor de toekomst. Het bestuur van de stad heeft de Noordoosttangent op de agenda gezet. Deze bypass van de A58 om de stad heen zal het stedelijke gebied rondom het huidige tracé letterlijk en figuurlijk veel lucht geven. Iedereen kan zich voorstellen dat deze zone door het schrappen van zoveel doorgaand verkeer sterk aan kwaliteit zou kunnen winnen. Vraag is hoe de stad optimaal kan profiteren van dit nieuwe gegeven.

De uniciteit van de opgave is het feit dat de motor voor stedelijke transformatie een ingrijpende wijziging is van het stedelijke wegennet. Infrastructuur is feitelijk een van de meest krachtige middelen om de ruimtelijke ontwikkeling van de stad voor langere tijd een gewenste richting op te sturen. De stedelijke functies reageren namelijk heel direct op wijzigingen in het stedelijke wegenpatroon. Andersom redenerend is het dus van groot belang om te weten welke kant men op wil met de stad, om vervolgens daar de bijpassende structuur voor het wegennet bij te ontwerpen. Het gaat dus uitdrukkelijk niet enkel over een verkeerskundige opgave: de gebiedsvisie voor de A58 is een ontwikkelingsopgave voor de hele stad!

Wie A zegt moet ook B en C zeggen
Het onderzoek naar het ruimtelijk, functioneel en programmatisch potentieel van de A58-zone heeft plaatsgevonden door steeds twee uiterste modellen met elkaar te vergelijken. Door deze methode wordt een zo groot mogelijke bandbreedte aan oplossingsrichtingen in beeld gebracht aan de hand van verschillende thema’s: ruimtelijke structuur, verkeer, planeconomie en milieu. De modellenstudie beoogt voornamelijk consequenties van keuzes te laten zien.

Er is gezocht naar een heldere kapstok om de ‘ins en outs’ van de A58-problematiek aan op te hangen en die is gevonden in de eenvoudige tegenstelling tussen twee heel verschillende strategieën: het tracé als geheel ombouwen naar een stedelijke ontsluitingsweg, of het tracé uit de stad wissen en alleen lokaal hergebruiken. De twee strategieën zijn Boulevard 58 en Centrum 58 genoemd en ze vertegenwoordigen respectievelijk het regionale en het lokale, het grote en het kleine, het snelle en het langzame, enzovoort.