nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Kiezels en de Schelp <

project

Kiezels en de Schelp

plaats

Rotterdam

opdrachtgever

 • Gemeente Rotterdam
 • BVR Groep

planteam

 • Oriol Casas Cancer
 • Paul Kersten
 • Stephan Nierop
 • Anna Dijk
 • Antonis Athanasiou
 • Leonardo Marchese
 • Leander Rispens
 • Laurien Korst
 • Andrea Fernandez Ramirez

ontwerp

2019

oplevering

2021

in samenwerking met

 • Het Houtse Meer
 • Van Spronsen & Partners
 • Atta makelaars

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kiezels en Schelp
Het plan ‘Kiezels en de Schelp’ voorziet in de bouw van drie appartementengebouwen en een horecapaviljoen in Buitenplaats Park 16Hoven, in het noordwesten van Rotterdam. Met hun ronde vormen, witte kleur en strategische ligging sluiten de drie woongebouwen aan bij de Engelse landschapsstijl van het park.

Groen woonmilieu
De nieuwe woonwijk Park 16Hoven is gelegen in het noordwesten van Rotterdam en zal uiteindelijk ruimte bieden aan circa 1700 woningen. De wijk wordt ontwikkeld om met name midden- en hogere inkomensgroepen aan de stad te binden door hier een groen en luxe woonmilieu te creëren. Voor de ontwikkellocatie Buitenplaats Park 16Hoven, in het wijkpark, zocht de gemeente een woonprogramma dat de bijzondere kwaliteiten van de locatie optimaal benut.

Kiezels
Het Hoofdgebouw, de Bosvilla Noord en de Bosvilla Zuid vormen samen de ‘Kiezels’ en bieden ruimte aan 70 appartementen. Met hun ronde vormen, witte kleur en strategische ligging sluiten de drie woongebouwen aan bij de Engelse landschapsstijl van Buitenplaats Park 16Hoven. De drie woongebouwen zijn een moderne vertaling van de gekende buitenplaats. Ze doen denken aan exotische kiezels uit verre oorden – of aan met rivieren meegevoerd en geslepen grind uit de Rijn en de Maas – die rust uitstralen zoals in een Japanse zentuin.

De bebouwing krijgt een organische vormgeving, gekenmerkt door een alzijdig en eenduidig karakter. Een zorgvuldige positionering op de kavels faciliteert de beste bezonning en panoramische uitzichten richting het park of de skyline van Rotterdam. De gebouwen zijn robuust, maar ook zacht. Door de eenduidige vorm en kleurstelling vormen ze een familie van gebouwen. Ze zijn opgebouwd uit een beperkt palet van materialen, waardoor een rustig beeld ontstaat. Er zijn geen uitstekende balkons, ramen, entrees of zonwering, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de hoofdmassa.

Elke kiezel is van een bijzondere plint voorzien. De plint zorgt voor privacy van de bewoners en voorkomt een onrustig beeld door de buitenruimtes van de eerste woonverdieping op te tillen. Door een gemetselde plantenbak worden de terrassen aan het zicht onttrokken. In de plint worden alle noodzakelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld trafo’s, bergingen en fietsenstallingen, inpandig opgelost. De plint gaat naadloos over in het landschap en wordt in Braziliaans verband gemetseld. Op deze manier wordt de garage van natuurlijke ventilatie en daglicht voorzien en tegelijkertijd de plint met een speels patroon van openingen verrijkt.

Schelp
De drie woongebouwen worden vergezeld door een horecapaviljoen. Dit paviljoen refereert aan een schelp – de schelp van de zoetwatermossel die hier in groten getale van nature voorkomt, of de lege schelp van de zojuist gegeten coquille in het restaurant. Het is een vormentaal die ook aansluit op het park, maar in contrast staat met de kiezels. De schelp maakt deel uit van de verschillende recreatieve componenten van het park, zoals de bestaande bruggen en hertensculpturen, en wordt daarom, net als deze elementen, uitgevoerd in weervast staal.

De schelp is als een waaier van gevouwen stalen platen vormgegeven. De waaier zoekt aansluiting met het water en afsluiting ten opzichte van de woningen om geluidsoverlast en visuele hinder te voorkomen. De houten vlonders vormen terrassen en leggen een link tussen interieur en exterieur. De houten materialisering wordt ook binnen doorgezet. Glazen gevels versterken de openheid.

De Schelp is een duurzaam gebouw. De verschillende onderdelen van de waaier zijn modulair ontworpen. Daardoor is het gebouw economisch voordelig te realiseren en flexibel in het gebruik. Het is gebouwd met circulaire materialen (Cortenstaal en gerecycled hout). De daklichten zijn van PV-cellen voorzien die voor stroom en zonwering op het glas zorgen. De energiebehoefte wordt met WKO en warmtecollectoren opgelost. De afwatering maakt ook onderdeel uit van het integrale ontwerp. Het dak verzamelt het water, dat op een bijzondere manier richting de westgevel naar grindkoffers wordt gebracht. Daar wordt het water gefilterd.

Natuurbeleving
Het project heeft als doel de natuurbeleving te intensiveren. Het is een voorbeeld van natuurinclusief bouwen: er is niet alleen ruimte voor mensen, maar ook voor planten, insecten en vogels. In de plinten en op de daken van de woongebouwen zijn nestmogelijkheden voor verschillende soorten geïntegreerd. De woningbouwdomeinen worden als tuinen ontworpen. Anders dan het park zijn de tuinen speciaal ontworpen om de contrasten tussen de verschillende seizoenen te kunnen ervaren.

Tuinen en architectuur delen dezelfde vormentaal van vloeiende lijnen en topografische hoogteverschillen. Golvende gazons en ronde plantvakken lopen door tot aan de gevel; gebogen beukenhagen benadrukken continuïteit. Toch hebben de verschillende domeinen ieder een ander karakter. De tuin van het Hoofdgebouw is van een speelruimte voorzien. De Bosvilla Noord kan als een ‘hortus conclusus’ worden getypeerd en de Bosvilla Zuid is op het water gericht.