Partners

De partners en oprichters van wUrck zijn Ernst van Rijn, Paul Kersten, Oriol Casas Cancer en Gijs Wolfs. Zij hebben hun sporen verdiend in respectievelijk de disciplines stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur. Door hun jarenlange samenwerking, als wUrck maar ook daarvoor al, hebben de vier partners met elkaar leren lezen en schrijven in een professionele context. In wisselende teamsamenstellingen werken ze aan projecten waarvan de kwaliteit wordt herkend door opdrachtgevers, gebruikers en vakgenoten. Alle vier zijn ze in staat over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken. Dat bindt.