nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

integreert architectuur, stedenbouw en landschap in ruimtelijke ontwerpopgaven.

architectuurnu

20.12.2018

Verkoop bosvilla’s in Zeist van start - In Zeist, in de wijk Kerckebosch, ontwierp wUrck 9 levensloopbestendige bosvilla’s. Afgelopen weekend gingen ze in de verkoop, tijdens een drukbezochte presentatie op locatie. De villa’s gr...

Lees verder

stedenbouwnu

30.10.2018

Herinrichtingsplan stationsomgeving Etten-Leur gepresenteerd - Op 2 oktober werd wUrcks herinrichtingsplan voor de stationsomgeving van Etten-Leur gepresenteerd op een informatieavond van de gemeente. De lokale krant BN De Stem signaleerde ‘veel bijval van ...

Lees verder

landschapnu

28.01.2019

Kerckebosch genomineerd voor biodiversiteitsprijs - Kerckebosch Zeist is een van de twee finalisten van de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, een initiatief van het programmabureau DuurzaamDoor, dat is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Onderne...

Lees verder

infrastructuurnu

19.02.2019

Eerste wandsegment RijnlandRoute gestort - De RijnlandRoute vormt een nieuwe, ‘verborgen’ verbinding tussen de A4 en de A44. Met een lange boortunnel en een verdiepte ligging wordt het wegverkeer onder het landschap doorgevoerd. De wan...

Lees verder