Remco Bangma

naam

Remco Bangma

functie

partner / architect

curriculum vitae

e-mail

WURCK STELT NIEUWE PARTNER VOOR: REMCO BANGMA

Voor het eerst in de geschiedenis van wUrck treden er nieuwe partners toe tot de dagelijkse leiding van het bureau. Naast oprichters Ernst van Rijn, Paul Kersten, Oriol Casas Cancer en Gijs Wolfs zijn vanaf heden Jakob Grambow en Remco Bangma medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen wUrck. Als specialist voelt Remco zijn positie in een interdisciplinair ontwerpbureau feilloos aan.

Al van jongs af aan was Remco Bangma (1984) geïnteresseerd in gebouwen en tekende hij graag; bijna als vanzelf ontwikkelde zich hieruit het idee om architect te worden. Met de studie hbo-bouwkunde legde hij daarvoor een stevig technisch fundament, vervolgens afgerond met een Master Architectuur aan de TU in Eindhoven. Tijdens en na zijn studies deed Remco ruime ervaring op bij Hooyschuur architecten en Rapp+Rapp, onder meer met diverse complexe woningbouwprojecten. Fascinatie voor de geschiedenis van een plek en de sociale context van een project in combinatie met een scherp oog voor de maakbaarheid en het onderscheidende detail spelen een belangrijke rol in zijn werk. “De afgelopen 10 jaar bij wUrck zijn snel voorbijgegaan, ik kan mijn passies altijd weer kwijt in de projecten. We hebben een breed portfolio en sterk uiteenlopende opdrachtgevers, dat maakt het werk uitdagend. Jakob en ik gaan nu mede vormgeven aan het bureau, we willen daarbij voortbouwen op wat er is bereikt en tegelijkertijd open staan voor verandering en anticiperen op professionele en maatschappelijke tendensen”.

Integrale samenhang
De projecten van wUrck kenmerken zich bij uitstek door de integrale aanpak van architectuur, stedenbouw en landschap. Zo heeft Remco de architectuur van het project Tromptuinen in Dordrecht ontwikkeld in nauwe samenspraak met Jakob als ontwerper van het openbaar gebied. De hoofdontsluitingsweg van de wijk maakte hier plaats voor een groene hoofdas met een hoge verblijfskwaliteit. De versleten portiek-etageflats hebben plaats gemaakt voor grondgebonden woningen. De licht opgetilde entreezones van de woningen fungeren tevens als tweede buitenruimte, in de vorm van veranda’s en serres. Deze ‘loges aan het park’ zorgen voor een subtiele overgang en tegelijk een sterke samenhang tussen de woningen en het openbaar gebied. Remco kijkt daar met een goed gevoel op terug. “Als architect vind ik dat je niet alleen verantwoordelijk bent dat iets er mooi uitziet. Het gaat er ook om dat het werkt. De bewoners van de Tromptuinen kijken vanaf hun veranda’s uit op het park. Dat draagt niet alleen bij aan de sociale veiligheid maar bevordert ook de ongedwongen interactie tussen bewoners en daarmee de sociale cohesie. Je bedenkt als ontwerper hoe je die samenhang het beste kunt bewerkstelligen, maar als het dan ook echt werkt maakt dat je trots.”

Materiaal en detail
Remco’s aandacht voor materiaal en detail toont zich niet alleen in de woningbouwprojecten maar komt - weliswaar op een heel andere schaal - ook naar voren bij de infrastructuurprojecten waar hij aan werkt, zoals de Zuidelijke Ringweg in Groningen. “Zo’n ringweg is een immens project dat de hele stad doorkruist. Wij zijn verantwoordelijk voor het deel waar de ringweg onder de grond verdwijnt en het park daarbovenop dat als het ware wordt teruggeven aan de stad. De rol van architect lijkt hierbij relatief klein, maar je kan wel echt het verschil maken met een zorgvuldig ontwerp. Zo werken we bij de Ringweg veel met lokaal geproduceerde baksteen in bijzondere verbanden en patronen. De snelweg wordt daarmee letterlijk ingebed in de Groningse bouwtraditie, heel bijzonder voor een infra-project.”

Wat het project ook inhoudt, het wUrckteam benadert ieder project op een unieke manier. Dat gaat ook niet veranderen als het aan de nieuwbakken partners ligt. “Wij beseffen dat het in huis hebben van drie disciplines die nauw met elkaar samenwerken, onderscheidend is voor het bureau. We hebben hiermee niet alleen een herkenbare identiteit neergezet maar het maakt ons ook flexibel om op de veranderende maatschappij en marktontwikkelingen in te spelen. Daar willen we op voortbouwen, want daarin zit de kracht van wUrck; het samenwerken van verschillende expertises versterkt iedere discipline op zichzelf.”

Remco Bangma was als kind altijd al creatief bezig met pen, papier en lego. Na zijn studie hbo Bouwkunde in Amsterdam voltooide hij de master Architectuur in Eindhoven. Remco is getrouwd en vader van twee zoons van 5 en bijna 7 jaar oud. Het gezin woont in Culemborg.

Parkwoningen De Raak

Bennebroek

Ring Zuid

Groningen

Tromptuinen

Dordrecht

De Kreken

Westland Waelpolder