De Kreken, Westland Waelpolder

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Ontwikkelingscombinatie De Kreken (Pure Development / Ter Steege) / ONW

planteam

  • Ernst van Rijn
  • Remco Bangma
  • Kelvin Li
  • Daam van der Leij
  • Florentine Collens

ontwerp

2022

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Kreken
Als onderdeel van de grotere ontwikkeling Waelpolder wordt een lommerrijk woonlandschap waar gemeenschapszin en klimaatadaptatie elkaar ontmoeten gerealiseerd. Een gemeenschappelijke binnengebied, de kreek, wordt aan weerszijden geflankeerd door een gevarieerd palet aan woningen.

Ingebed in het krekenlandschap
Het glastuinbouwgebied ten westen van ’s-Gravenzande wordt geleidelijk getransformeerd tot een woongebied. Daarnaast vormt het gebied ook een belangrijke ecologische en recreatieve verbinding dwars door het Westland. De structuur van het nieuwe gebeid is geënt op en geïnspireerd door het historische krekenlandschap, de diepste maar nauwelijks nog ervaarbare grondslag van het Westland. Dit krekenlandschap vormt de inspiratie voor ons plan.

Samen aan de kreek De woningen zijn gegroepeerd als twee langgerekte clusters, kreekruggen, aan weerszijde van een lagergelegen wadi-zone, de kreek. Deze gemeenschappelijke wadi-zone meandert van breed naar smal door het gebied. Alle woningen zijn met hun tuin gericht op dit mandelige gebied waardoor het de bewoners ruimtelijke en sociaal op elkaar betrekt. Een autovrij natuurlijk speelparadijs voor de kinderen, maar ook de plek voor een toevallige ontmoeting met je buren, een avondwandeling of een gezamenlijk bewonersproject.
De woningen aan de Nerts, twee- en driekappers, sluiten met 3 lagen aan op de andere bebouwing in Waelpolder. De tweelaags vrijstaande woningen aan De Nieuwe Vaart zoeken juist aansluiting bij de bestaande bebouwing aan de overzijde van deze oude en intieme waterloop.
De woningen worden rondom ontsloten door één- en tweerichtingsstraten en parkeren vindt veelal op eigen kavel plaats. Bezoekersparkeren is in de vorm van langsparkeren op halfverharding geconcentreerd aan de Nerts en de twee dwarsstraatjes.
Een ontspannen afwisseling van dwars- en langskappen zorgt samen met de subtiele knikken in het stratenverloop en de gevelwanden voor een levendig en gevarieerd straatbeeld.

Buurtplein
Ter plaatse van de doorsteek die het gebied in een noordelijk en zuidelijk cluster opdeelt knikt de bebouwing terug ten opzichte van de rijloper. Hier ontstaat op deze manier een centrale openbare ontmoetingsplek voor de hele buurt. Een aangename verblijfsplek en een focus voor buurtactiviteiten, een groen dorpsplein met een bank, een solitaire ‘plein’boom en een speelplek, uitkijkend over de ecozone.

Overgangen privé naar openbaar
Een zorgvuldige overgang tussen de private kavels en de collectieve kreekzone waarborgt zowel het groene en sociaal veilige karakter van het gezamenlijke binnengebied als de wens tot veiligheid en privacy op de eigen kavel, zonder de noodzaak voor schuttingen. Een hoogteverschil van ongeveer veertig centimeter tussen de privétuinen en de collectieve kreek zorgt er samen met een brede struweelzoom op het mandelig gebied voor dat de bewoners vanuit hun tuin vrij zicht hebben over de kreekzone – ‘ogen op de kreek’- en tegelijk dat er vanuit het binnengebied geen direct zicht is op de privé buitenruimte van de woning. Een tuinpoort ingebed in de struweelzoom verbindt de tuinen met de kreek. Met twee betonnen traptreden en een houten draaihek geeft deze op robuuste wijze vorm aan de overgang tussen privé en collectief, maar vormt ook een informele zitplek die uitnodigt tot toe-eigening en ontmoeting: een praatje bij de poort.

Watersysteem
Hemelwater wordt binnen het plan vertraagd afgevoerd en blijft zoveel mogelijk in het gebied achter. Alle woningen krijgen een waterbergende schutting en platte daken worden uitgevoerd als gras- en kruidendaken. Via de waterbergende schuttingen wordt het water, deels oppervlakkig, afgevoerd richting de wadi’s in het middengebied. Wanneer de capaciteit van de wadi niet toereikend is wordt regenwater middels een overstort afgevoerd naar de ecozone.
In het mandelig gebied en op de privé kavels wordt het verhard oppervlak geminimaliseerd zodat water ook zoveel mogelijk de kans krijgt om te infiltreren. Bewoners parkeren op opritten van karresporen en aan de openbare weg stellen we ook een waterdoorlatende verharding voor de parkeervakken voor.

Groen
De groene inrichting beoogt niet alleen een aantrekkelijk gebied voor mensen te worden, maar heeft ook tot doel de kreekzone te maken tot een attractieve woon- en verblijfplaats voor dieren alsmede de biodiversiteit te bevorderen.
Natuurinclusieve elementen zoals een bijenkast of een insectenhotel dragen bij aan de biodiversiteit en hebben ook een educatieve waarde. De exacte inrichting van de kreekzone komt tot stand in samenspraak met de toekomstige bewoners die het ook gaan beheren.

Architectuur
De verschillende typen woningen zijn in een ‘eigentijds landelijke’ architectuur ontworpen die aansluit bij het karakter van het Westland en zijn bewoners. Moderne en meer traditionele materialen worden verweven tot een samenhangend geheel die soepel opgaat in het groene krekenlandschap. De woningen hebben allemaal een heldere hoofdvorm voorzien van kappen met grote overstekken.
Een klein, warm en natuurlijk materialenpalet zorgt door slim combineren voor een grote diversiteit aan verschijningsvormen. Een afgewogen palet van varianten, met verschillende kaprichtingen en materiaalcombinaties zorgen voor afwisseling en individualiteit binnen het geheel en de toon van het ensemble. Kappen zijn deels met riet en deels met pannen uitgevoerd. Het hoofdmateriaal van de gevels vormt baksteen in twee warme tonen aangevuld met onbehandelde of donkerbruin geoliede houten accenten.