Gijs Wolfs

naam

Gijs Wolfs

functie

partner / stedenbouwkundige / architect

curriculum vitae

e-mail

Gijs Wolfs (1962) is als architect afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft in 1989. Vanaf 2005 staat hij ook geregistreerd als stedenbouwkundige. Sinds 2006 is hij founding partner van wUrck architectuur stedenbouw landschap in Rotterdam.

Vanuit een generalistische ontwerphouding is hij actief geweest binnen de verschillende ontwerpdisciplines en op alle schaalniveaus. Als architect was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de realisatie van de ‘zonnebomen’ langs de Weg van de Toekomst; als stedenbouwkundige voor de uitwerking van het concept Deltametropool voor de 5de Nota Ruimtelijke Ordening. Tussen deze uiterste ontwerpschalen in is hij als stedenbouwkundige auteur van verschillende uitbreidingslocaties, zoals de wijk Koolhoven in Tilburg, Bangert en Oosterpolder in Hoorn en Piekenhoef in Oss. Meer actueel zijn het buitendijkse, centrum-stedelijk Buitenstad in Zaltbommel en de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg. Ook tekende hij als projectarchitect voor het Masterplan Scheldekwartier in Vlissingen. Dit plan is destijds als Nederlandse inzending genomineerd voor de European Planning Award. Ook won hij eerder de EO Weijersprijsvraag met het concept Laddermetropool en de Prijs Stedelijke Vernieuwing van de Provincie Zuid-Holland met het voorstel Terug naar de Kust.

Zijn affiniteit met het stedenbouwkundig ontwerpen in relatie tot landschappelijke kwaliteit en het buitenruimteontwerp heeft hij ontwikkeld in het pre-olympische Barcelona; bij de gemeentelijke ontwerpdienst voor openbare ruimten. Twee jaar lang mocht hij daar werken aan het Masterplan voor Parc dels Turons; een project gebied van 130 hectare dat ruim 25 jaar na dato nog steeds stapsgewijs in uitvoering is.

Zijn kracht in het stedelijk ontwerp ligt voornamelijk in de integrale benadering van de opgave en zijn vermogen om álle ontwerpende en technische disciplines in één team te laten functioneren. Met name de duurzame koppeling tussen de thema’s stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling, watermanagement, economie, energie, infrastructuur en mobiliteit wordt in zijn plannen gewaardeerd. Hij heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de maatschappelijke relevantie van de opgave. Gijs voelt zich als ‘ontwerpend regisseur’ daarom bij uitstek thuis in complexe, multidisciplinaire opgaven. Zowel in de voorbereiding aan de zijde van de overheid, als in de uitvoering samen met de markt. Omdat hij zijn eigen beperkingen kent werkt hij in vrijwel alle projecten samen met inspirerende technici uit de volledige breedte van het ruimtelijk spectrum.

Willemsplein

Arnhem

Stationskwartier

Westwijk Vlaardingen

Perspectief Westwijk

Vlaardingen

Geluidsscherm Kruisweg

Lansingerland

Groene Hilledijk

Rotterdam

Transferium Dieren

Dieren

Vliegbasis Soesterberg

Soesterberg

Klushuis Sint-Maria

Rotterdam

Weg van de Toekomst

Oss

Wall-Hafen-Stadt

Lübeck

Transferium Barneveld Noord

Barneveld

Scheldekwartier

Vlissingen