Vliegbasis Soesterberg, Soesterberg

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Provincie Utrecht

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Paul Kersten
  • Jakob Grambow
  • Thibo Duifhuizen

ontwerp

2016 - heden

oplevering

2018 - 2023

in samenwerking met

  • Goderie Ecologisch Advies

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Woonlandschap
Woonwijk Vliegbasis Soesterberg heeft alles in zich om een zeer bijzondere woonlocatie te worden. Onder het motto ‘wonen ín en mét de natuur’ is een plan ontwikkeld dat zowel past in het bijzondere landschap van de Heuvelrug als in de culturele geschiedenis van het gebied.

Verankering
De voormalige Vliegbasis Soesterberg (VBS) wordt getransformeerd tot een natuur-, recreatie- en woongebied. In opdracht van de provincie Utrecht en haar samenwerkingspartners maakt wUrck voor het deel ‘woonwijk’ het stedenbouwkundig plan, de inrichtingsprincipes en een beeldregieplan.

De nieuwe hoofdstructuur voor het plangebied sluit aan op de rationele 17de-eeuwse parcellering van de ‘Wegh der Weegen’. Zo wordt de wijk sterk verankerd aan Soesterberg en Soester¬berg zelf aan de vliegbasis. Het Park Vliegbasis Soesterberg is van iedereen. De rand van Woonwijk VBS aan het park blijft dus openbaar. De parkstrook wordt zodanig ingericht dat zo min mogelijk verstoring van het broedgebied voor de veldleeuwerik wordt veroorzaakt. Via de ‘sorties’ (de lange lanen dwars op de Amersfoortseweg) wordt dit nieuwe parklandschap middels groene scheggen tot diep in de wijk en Soesterberg-Noord doorgetrokken. In dit ‘overgangslandschap’ tussen het bos en het grote open grasland worden vennen en natte heide geïntroduceerd en daarmee een – in ecologische zin – zeer interessante nieuwe habitat. Door de vennen aan de rand door te koppelen ontstaat een continue waterlijn die de huiskatten in het woongebied als predatoren uit het broedvogelgebied moet weren.

De rolbaan verankert Woonwijk VBS aan de vliegbasis. Door de rolbaan als onderdeel van de recreatieve fietsroute te handhaven wordt Woonwijk VBS tot onderdeel van de recreatieve beleving van Park Vliegbasis Soesterberg. Omgekeerd wordt de vliegbasis beeldbepalend in de Woonwijk VBS.

Boswonen
De bestaande groenstructuur binnen het plangebied bestaat uit bos en schraal grasland. Dat geeft aanleiding om verschillende woonmilieus te ontwikkelen, gericht op verschillende doelgroepen.

Het bos is een sterke, kwalitatieve drager voor een nieuwe woonomgeving: het boswonen. De aantrekkingskracht van wonen in een bestaand bos is enerzijds het relatieve isolement: de woning is ‘verscholen’ tussen de bomen. Anderzijds zorgen de bomen juist voor een landschappelijke samenhang tussen de verschillende woonhuizen. Als woontypologie is het boswonen daarom bij uitstek geschikt voor mondige woonconsumenten die zelf goed weten hoe ze willen wonen. Het laat een grotere variatie tussen verschillende verschijningsvormen van de woningen toe. Om het bos het bos te laten is het van belang terughoudend te zijn met kap. Een lagere dichtheid, te weten vrijstaande woningen of tweekappers op grote kavels, maakt dat mogelijk.

Heidewonen
Anders dan het bos verliest het open grasland zijn oorspronkelijke kwaliteit zodra er hoofdzakelijk gewoond gaat worden. Om die reden wordt er voor de open delen een nieuwe landschapsdrager geïntroduceerd: een halfopen park- en natuurlandschap waarin gewoond kan worden – het heidewonen.

Wonen in een directe relatie met de grote natuur van de Utrechtse Heuvelrug en aan het unieke landschap van de vliegbasis; dat is de kwaliteit die mandelig wonen op de heide kan bieden. De bewoners houden van de natuur in de regio, meer dan van een eigen tuin. Ze besteden het onderhoud van ‘hun landschap’ graag uit aan derden en vinden het leuker om dat proces te organiseren dan het onderhoud zelf uit te voeren. Mensen kiezen hier voor een ruime en comfortabele woning met een dubbele inpandige garage. Op de begane grond hebben de woningen een duidelijke oriëntatie op het landschap aan de ‘achterzijde’ van de woning. De heide sluit direct aan op de gevels van de woning.

Shelters
De rolbaan genereert een eigen specifiek woonmilieu dat refereert aan de geschiedenis van de vliegbasis en het park dat daarop is gethematiseerd: de ‘shelters’. Bewoners kiezen in eerste instantie voor het weidse landschap en de sterke relatie met Park Vliegbasis Soesterberg, maar stellen ook prijs op privacy, binnen in hun woning én in hun buitenruimte. Ze appreciëren de rust en de autoluwe situatie. Dat maakt dit milieu zowel geschikt voor gezinnen met kinderen als voor empty nesters.

De woningen bestaan voornamelijk uit een ruime begane grond waarin het complete woonprogramma is georganiseerd rond een interne buitenruimte. In een compacte tweede laag kunnen extra slaapkamers worden gerealiseerd. Dit maakt dit woningtype uitermate flexibel; het kan meebewegen met de behoefte van de bewoners. De woning is op te vatten als een casco dat naar behoefte indeelbaar is. Dit type is daarom ook zeer levensloopbestendig.