Geluidsscherm Kruisweg, Lansingerland

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Provincie Zuid-Holland

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Svet Gavrilov
  • Despina Sapoutzi
  • Leonardo Marchese

ontwerp

2018

oplevering

2020

in samenwerking met

  • Tauw
  • Boskalis

fotografie

Jan de Vries, Gijs Wolfs

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Tussen het idyllische buurtschap Kruisweg en het grootschalige Prisma bedrijvenpark ligt de N209. Het nieuwe geluidsscherm heeft uitdrukkelijk twee voorzijdes, twee ‘gezichten’ die recht doen aan de beleving van het scherm vanaf de weg én vanuit het lintdorp.

Geluidswerende voorzieningen staan nooit op zichzelf. Ze zijn bepalend voor het beeld van de route voor de automobilist (het lengteprofiel) en tegelijkertijd hebben ze een belangrijke impact op lokaal niveau voor bewoners (het dwarsprofiel). Een goed ontwerp voor deze voorzieningen spreekt aan vanuit beide perspectieven tegelijkertijd. Naast een goede inpassing op lokaal niveau, zowel op niveau van wegprofiel als vanuit de bewonerszijde, vertellen de schermen ook een verhaal over de route, over de stad en het aangrenzende landschap.

Het scherm bij de Kruisweg is familie van de schermen die in Bleiswijk en Bergschenhoek gerealiseerd gaan worden. Die schermen bestaan uit een absorberende en geluidwerende kern (beton met houtvezelcementplaat), met aan weerszijden een geschoren elzenhaag. Ze passen daardoor qua uiterlijk prima in de reeks lange elzenhagen langs de N209. In Bergschenhoek is het thema ‘Groene tunnel’ en in Bleiswijk ‘Groene dorpsrand’.

De situatie bij de Kruisweg laat een groot contrast zien tussen enerzijds de historische lintbebouwing en anderzijds de grootschalige bedrijven op de Prisma-locatie. Het scherm verenigt beiden in een groene bewonerszijde en een meer strakke, architectonische wegzijde: het ‘Janusscherm’.
In de bestaande situatie was een brede groene berm onderdeel van de N209. Met het scherm is die berm plantsoen geworden en onderdeel van de structuur van het dorpslint. Deze groene en blauwe zone sluit aan op de direct naastgelegen omgeving en heeft om die reden een gevarieerde invulling. Een nieuw struinpad verbindt al deze gebieden en vormt een wandelrondje voor het dorp.

Het bestaande modulaire scherm in de oksel van op- en afrit van de A12 is twee meter opgetopt en doorgetrokken tot aan de kruising met de Zoetermeerselaan. Zo ontstaat een eenduidig beeld langs de ‘oprijlaan’ van Prisma vanaf de A12. Aansluitend daarop komt een nieuw scherm met een nieuw beeld, zoals op de volgende pagina beschreven. In dat nieuwe scherm zitten ook een aantal transparante delen: op de kunstwerken over de twee watergangen en op het kunstwerk over de Dwarslaan. Bovendien wordt een transparant scherm geplaatst ter hoogte van huisnummer 1, omdat als uitzondering hier de voorzijde van de woning gericht is op de N209.

Het Janusscherm bestaat uit een stalen damwand met een stalen deksloof. Aan de wegzijde is een aluminium strekmetaal tegen de damwand bevestigd; als het ware een spiegel van de metalen bedrijfsdozen aan de overzijde van de weg. Aan de bewonerszijde is direct tegen het scherm een houtwal ingeplant van Elzen en Veldesdoorn. Binnen een paar jaar hangen de kronen van deze bomen boven het 3 á 4 meter hoge scherm.

De transparante schermen bestaan uit naar boven verjongende stalen stijlen met gehard glas. Het strekmetaal wordt ook voor deze delen langs getrokken. Vanaf de bewonerszijde bieden ze een open doorzicht, terwijl het vanaf de weg gezien een continu beeld oplevert, waarbij de metalen ‘voile’ subtiel gemarkeerd wordt door het tegenlicht.

Het scherm staat, waar mogelijk, op 4,5 meter van de binnenkant van de kantstreep. Waar het scherm om moverende redenen dichter bij de weg staat is geleiderail geplaatst. De overgangen tussen twee schermen met verschillende posities ten opzichte van de weg bestaan uit een overlap van beide schermen. De opening die zo ontstaat kan worden gebruikt als vluchtroute bij calamiteiten op de N209.

Achter de schermen is rekening gehouden met een 2,5 meter brede ruimte ten behoeve van onderhoud. Dit pad is tegelijk onderdeel van de struinroute door het plantsoen tussen het scherm en de achtererfgrenzen van de woningen. Het wateroppervlak is hier gemaximaliseerd ten behoeve van waterberging en natuurontwikkeling. De waterpartijen zijn zoveel mogelijk voorzien van natuurvriendelijke oevers en brede plasbermen.