Stationskwartier, Westwijk Vlaardingen

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Vlaardingen

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Ernst van Rijn
  • Jakob Grambow
  • Svet Gavrilov
  • Antoine Griffon

ontwerp

2021

in samenwerking met

  • Ruimtevolk

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het wordt hoog tijd dat het stadsgewestelijke openbaar vervoersnetwerk richting geeft aan de locatiekeuzen voor stedelijke uitbreidingsopgaven. Westwijk Centraal is een uitwerking van onze visie zoals geformuleerd in Perspectief Westwijk: een stadse enclave tussen Stad en Zee aan de Hoekselijn.

Best of both
Door de nieuwe metroā€kwaliteit op de Hoekse Lijn ligt Westwijk in plaats van ā€˜perifeerā€™ opeens centraal in de regio, tussen stad en strand, aangesloten op de Metroppolregio Rotterdam Den Haag. Dat is niet alleen positief voor de bestaande bewoners, maar ook een kans om woningzoekenden die wel gebonden zijn
aan de regio, maar geen betaalbare woning naar hun gading kunnen vinden. Hen bieden we ā€˜best of bothā€™: een nieuwe woning op 20 minuten van de Koopgoot en een kwartier van het strand!
Er is in de huidige situatie fysieke ruimte om met een nieuw woonprogramma te verdichten en tegelijkertijd een aangename stationsomgeving te creƫren voor Westwijk. Zo ontstaat naast het centrum een tweede pool in de wijk, met de sfeer en de reuring die bij een metrohalte past.

Diversificeren woningvoorraad
Door uitdrukkelijk aanvullende woningmilieus aan te bieden in het middeldure en duurdere segment wordt het woningaanbod in de wijk diverser. Enerzijds maakt dit de opwaartse sociale mobiliteit binnen de wijk mogelijk (sociale stijgers blijven in de wijk), anderzijds biedt het stationsgebied woonruimte aan mensen met middeninkomens die met name in de Rotterdamse markt moeilijk een woning kunnen vinden.

Verbindingen versterken
Het stationsgebied heeft niet alleen het vermogen een schakel te zijn tussen de Hoogkamer en Zuidbuurt, maar ook tussen het centrum (of zelfs de hele wijk) en het metrostation. Tegelijkertijd versterkt het de verbinding tussen Westwijk en de stedelijke regio die op het netwerk van metro en Randstadrail is
aangesloten.

Eigen identiteit buurten versterken
De westelijke en oostelijke veugel van het stationskwartier vormen de nieuwe zuidelijke randen van respectievelijk Hoogkamer en Zuidbuurt. Qua bebouwingstypologie en korrelgrootte zijn deze randen uitdrukkelijk onderdeel van de ruimtelijke en functionele structuur van de buurt en hebben ze
het vermogen de identiteit van de buurt te versterken. Daarom zullen beide randen ook nadrukkelijk verschillen van elkaar.
De bouwblokken die direct grenzen aan het stationsplein vormen samen een hele nieuwe identiteit in Westwijk. In samenhang vormen ze qua vorm, dichtheid en bouwhoogte een verzinnebeelding van een nieuwe centraliteit in de metropoolregio.

Westwijk Centraal
Het stationskwartier is opgevat als een compacte compositie van 4 stadsblokken die samen een ruimtelijk, functioneel en levendig stationsplein inkaderen. Als openbare ruimte legt het stationsplein een koppeling tussen de groenblauwe zone tussen spoor en bebouwing en de groene ruimte tussen station en centrum: de Dr. Wiarda Beckmannsingel.

De verschillende richtingen in het plein en de aangrenzende blokken ontstaan door de positie van het hoofdtransportleidingentracĆ© voor gas. Tegelijkertijd ontstaat een logische koppeling voor auto en fiets tussen de van Boendalerweg en de Arij Koplaan. Deze 2 straten vormen samen met de Dr.Wiarda Beckmannsingel een driehoekige ruimte die als ā€˜keerlusā€™ kan worden gebruikt voor de bus en het Kiss & Ride verkeer vanuit iedere windrichting.

Het fietsverkeer krijgt aan de zuidzijde van de Arij Koplaan en de westzijde van de Dr. Wiarda Beckmannsingel een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Bij de kruising op het stationsplein is er een rechtstreekse koppeling met een comfortabele fietsparkeervoorziening in de plint van het stadsblok. Ook ligt hier de mobiliteitshub van waaruit deelmobiliteit wordt aangeboden en voor een natransport voor het station.

Voetgangers bereiken de metrohalte via een driehoekige pleinruimte waarin ook een hoogteverschil van ongeveer 2 meter wordt overbrugd, zodat het maaiveld soepel aansluit op de entrees voor de perrons op de spoordijk.

Parkeren
De locatie vraagt om woonconcepten waarbij het eigen autobezit een ondergeschikte rol speelt. Tegelijk moet er gezocht worden naar een balans tussen dichtheid, woningprijzen die passen bij de beoogde doelgroep en kostprijzen van gebouwd parkeren. Voor de beide vleugels is gerekend met een parkeernorm van 0,5 pp/wo, voor het stationsplein met 0,4 pp/wo. Bovendien worden er 0,3 bezoekersparkeerplaatsen per woning in de buitenruimte gerealiseerd. In de ontwikkeling moet worden aangetoond op welke wijze deelmobiliteit deel uitmaakt van het ontwikkelconcept.

Zuidbuurt zuid
Stoere U-vormige bouwblokken bieden maximale oriƫntatie op de zon, de Nieuwe Waterweg Ʃn de groenblauwe zone tussen de woningen en het spoortalud. Ze bestaan voornamelijk uit appartementen maar een combinatie met ook grondgebonden woningen is ook voorstelbaar. Dit is een plek voor jonge mensen die in Rotterdam geen geschikte woning kunnen vinden maar door de nabijheid van de metro de facto wel in de stad komen te wonen. Voor empty-nesters is de locatie aantrekkelijk vanwege de nabijheid van het strand Ʃn stedelijke voorzieningen. Voor beide groepen geldt dat ze hun geld liever investeren in woongenot dan in autobezit.

Hoogkamer zuid
Een zestal woongebouwen staan in de groenblauwe zone tussen Zuidbuurt en de spoordijk. Het ritme en de korrelgrootte van de gebouwen volgt de ruimtelijke structuur van Hoogkamer. De zuidelijke bebouwingsgrens is bepaald door de positie van het ondergrondse leidingentracƩ. De woningen staan als het ware op een schiereiland in een waterrijke zone.

gerelateerde projecten

Lage Weide / Hoogkamer

Vlaardingen

Perspectief Westwijk

Vlaardingen