Vestdijk, Eindhoven

buroblad
PDF

opdrachtgever

 • Gemeente Eindhoven
 • STRABAG

planteam

 • Gijs Wolfs
 • Laurien Korst
 • David Huijben
 • Despina Sapoutzi
 • Tom Raats
 • Leonardo Marchese

ontwerp

2017-2018

oplevering

2019

in samenwerking met

 • Gemeente Eindhoven en Tauw (ontwerp Vestdijk);
 • Gemeente Eindhoven en MVRDV (materiaal-
 • en groenconcept Vestdijk en Centrum)

fotografie

Jan de Vries. Filmpje + foto 4: Nanda Sluijsmans

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gezonde stad
De Vestdijk is getransformeerd van een verhard profiel, gericht op verkeersstromen in de lengterichting, tot een groene oase, met meer aandacht voor langzaam verkeer en voor de kwaliteit en oversteekbaarheid van het dwarsprofiel rond de stad. Een plek om te arriveren en te verblijven.

Luchtkwaliteit
De herinrichting van de Vestdijk is een verhaal over de toenemende aandacht voor een gezonde stad. De luchtkwaliteit in Eindhoven is niet goed en een van de plaatsen waar de gemeten waarden de wettelijk vastgestelde normen overschreden was de Vestdijk, het oostelijk deel van de Binnenring, in het centrum van de stad. In 2016 stelde de gemeente vast dat de enig mogelijke oplossing bestaat uit het drastisch terugdringen van het autoverkeer. Er werd besloten de Vestdijk af te gaan sluiten voor doorgaand verkeer, hetgeen een reductie van het autoverkeer met 40% zou gaan betekenen. Dit voornemen is aangegrepen om tegelijkertijd meerdere doelen te bereiken, zoals het verhogen van zowel de verblijfskwaliteit als de klimaatbestendigheid van de binnenstad, zonder dat dit ten koste zou gaan van de bereikbaarheid.

Integrale aanpak
Het definitief ontwerp van wUrck dat werd vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders voorziet in een nieuw straatprofiel dat al deze thema’s aanpakt. Ten opzichte van het huidige profiel is een stevige vergroening voorgesteld. In het profiel van de straat komen 3 zones waarin planten en bomen een plek kunnen krijgen. Maar deze zones kunnen ook, samen met het bestaande trottoir, extra brede stoep worden. Zo kan de voetganger op de Vestdijk weer dominant aanwezig zijn: van verkeersas naar een bij uitstek publiek domein. De fietspaden die nu nog aan weerszijden van de straat lagen werden samengevoegd tot een centrale, comfortabele fietssingel.

Hemelwater wordt via plantvakken en goten afgevoerd naar een waterberging onder het wegdek. Deze berging is zó groot dat zij ook voorziet in de opvang van water uit het aangrenzende centrumgebied. Hoogoplopende zomertemperaturen in de binnenstad worden getemperd door de keuze voor een lichtgrijze toon voor de bestratingsmaterialen, door het ‘ontharden’ van de bestrating en door het gebruik van een poreuze steen die minder warmte opslaat. Bovendien zorgt de aanzienlijke toename van het aantal bomen voor lommerrijke plaatsen waar het directe zonlicht wordt gefilterd. Doordat de plantvakken via capillaire werking met de ondergrondse waterberging in contact staan zullen bomen en planten – vaak kwetsbaar in de stad – betere kansen krijgen om tot volle wasdom te komen.

Verlichtingsplan
Het werken met innovatieve oplossingen past bij het imago van Eindhoven als techniek-, design- en kennisstad. Deze aanpak manifesteert zich in een geavanceerd verlichtingsplan dat in samenwerking met Philips werd ontwikkeld. Functionaliteit en sfeer krijgen vorm door de toepassing van de meest actuele verlichtingstechniek. Hierbij zijn alle verlichtingsarmaturen individueel ‘aanspreekbaar’ zodat de verlichting dynamisch kan reageren (in kleur en helderheid) op bijvoorbeeld drukte, seizoenen of evenementen.

Levendig en vitaal
De herinrichting van de Vestdijk leidt tot vele nieuwe gebruiksmogelijkheden. De drie flexibele zones kunnen op allerlei manieren ingevuld worden, afhankelijk van de behoefte. Waar vandaag een extra brede stoep ligt, kan morgen plaats worden gemaakt voor een terras, een tribune, een marktkraam of een taxistandplaats. De stad is immers nooit af en de geboden flexibiliteit faciliteert de centrum-stedelijke dynamiek en economische vitaliteit van de stad.