Three Billboards on Vestdijk, Eindhoven

datum

20.03.2018

ga naar project:

Met de vaststelling van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Vestdijk door het college van burgemeesters en wethouders is op 13 maart het startsein gegeven voor de transformatie van de drukke stadsstraat en binnenstadsring van Eindhoven. Op 15 maart werden drie bouwborden geplaatst waarop impressies van het eindresultaat te zien zijn.

De proefopstelling die sinds mei 2017 in werking is en die het doorgaande verkeer uit de Vestdijk weert heeft geleid tot de gewenste verbetering van de luchtkwaliteit. Met de daadwerkelijke herinrichting en realisatie van het nieuwe straatprofiel zal deze verbetering ook in ruimtelijke zin vorm krijgen. De voormalige verkeersas zal als hoogwaardig verblijfsgebied integraal onderdeel worden van het centrum van Eindhoven. Bovendien levert de herinrichting een belangrijke bijdrage aan de klimaatbestendigheid van de stad. Zo wordt de Vestdijk een voorbeeld voor de aanpak van een probleem dat in veel Nederlandse steden de gemoederen bezighoudt. wUrck is verantwoordelijk voor het integrale ruimtelijke ontwerp in opdracht van een bouwteam, gevormd door de gemeente Eindhoven en het aannemingsbedrijf Strabag.