Vestdijk nadert voltooiing

datum

06.02.2020

ga naar project:

Het ontwerp voor de reconstructie van de Vestdijk is tot stand gekomen in een bouwteam met de gemeente Eindhoven en Strabag. In verschillende fases wordt het profiel vernieuwd vanaf het Stationsplein aan de noordzijde van de binnenstad – over de Dommel – tot aan de Stratumsedijk aan de zuidzijde.

De automobilist heeft voor een belangrijk deel plaats gemaakt voor voetgangers en fietsers. Bovendien is de stadsstraat sterk vergroend. Binnen het straatprofiel zijn 3 stroken van 2,5 meter breed waar plantvakken en bomen zijn aangebracht. Het prototypisch beeld van het Brabantse landschap van bossen, heide, beekdalen en cultuurgronden is de referentie voor het groenbeeld het stadscentrum: Grove Dennen, Berken en Eiken gaan zorgen voor een lommerrijke publieke ruimte; in de plantvakken worden verschillende grassen afgewisseld met bloeiende vaste planten en accenten van Pinus Mugo (Bergden).

Niet direct zichtbaar maar zonder meer spectaculair is een enorme waterberging onder de verharding van wegen en fietspaden. Niet alleen het regenwater dat op de weg zelf valt, maar ook in het oostelijk deel van de aangrenzende binnenstad, wordt niet meer op het riool gezet maar hier vastgehouden. In een uur kan hier 1300 m3 water ‘geparkeerd’ worden; de inhoud van bijna 20 zeecontainers!

Omdat de stad momenteel nog een inkoopprocedure voor een nieuwe ‘centrumsteen’ doorloopt is het bestaande bestratingsmateriaal tijdelijk teruggelegd. In voorbereiding op die keuze is in de 1ste fase een proefvak van bijna 3.000 m2 aangebracht met allerlei verschillende elementenverhardingen en asfaltoppervlakten.

Fotografie: Geert Schouten