Brug Over het Water

datum

22.10.2011

In Schiedam wordt de buurt Parkweg Noord getransformeerd tot Parkeiland Over het Water. Vergroting van de waterberging gaat hier hand in hand met het realiseren van een aantrekkelijk woonmilieu aan de rand van het Beatrixpark. De westelijke helft van het wooneiland begint allengs zijn definitieve vorm te krijgen. De monumentale brug, entree van de nieuwe buurt, is bijna gereed en ook de dertienlaagse Watertoren wordt binnenkort feestelijk opgeleverd. Rest nog het uitgraven van de waterpartij…