nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

wUrck maakt ontwerp brug Smitsvest – Boerenverdriet < >

datum

03.03.2016

ga naar project:

De gemeente Bergen op Zoom neemt de herontwikkeling van de Schelde Vesting ter hand. Om de eerste fase van de Nieuwe Vesting aan het Boerenverdriet te koppelen moet een langzaam verkeersbrug worden gemaakt. Het betreft de zogenoemde waterknoop langs het te versterken landschapselement van het project ‘De Zoom’, een oude turfvaart, onderdeel van het provinciaal programma ‘Landschappen van Allure’.

De brug is gesitueerd op het kruispunt tussen de Smitsvest-Boerenverdriet en ‘de Zoom’ en definieert de meest oostelijke entree van de Nieuwe Vesting. De brug heeft een dubbele rol. Op het niveau van het dek werkt het als een entree van de Nieuwe Vesting. De onderzijde van de brug markeert de overgang tussen de Zoom (oude turfvaartroute) en de Oude Buitenhaven.

Om de functie van de entree te benadrukken wordt de brug als poort ontworpen. Aan de kant van de Randweg wint de brug hoogte om aandacht te creëren en tegelijkertijd het portaal te vormen. Op het portaal staat de naam van de brug aangegeven. Richting de Nieuwe Vesting vouwt de brug langzaam open: van ‘overdekt’ naar een open brug. Precies halverwege de brug vormt de open constructie een zone waar de mensen op kunnen leunen om van het mooie uitzicht te kunnen genieten.

De vormgeving van de brug is geïnspireerd op de constructies van oude turfvaartboten en het silhouet van de Brabantse Wal. De boten hebben een structuur van ribben met ronde vormen. Het bijzondere silhouet van de brug wordt door de repetitie van stalen ribben gerealiseerd. De brug krijgt ook een bijzonder kleur; ‘meekrap rood’. Meekrap werd vroeger als landbouwproduct vooral geteeld voor de rode kleurstof alizarine, die werd gebruikt voor het kleuren van textiel en leer. Meekrap werd tot in de jaren 1860 in aanzienlijke hoeveelheden geteeld in de omgeving van Bergen op Zoom.

De asymmetrie van de brug is ook vertaald in het ontwerp van openbare ruimte. De brug ligt op twee contrasterende landhoofden. Aan de kant van de Nieuwe Vesting ligt de brug op een stedelijk plein, een bastion van baksteen met een stedelijk karakter. Aan de andere kant van de Randweg maakt onderdeel uit van een landschappelijke verbinding tussen de Zoom en de te graven singel met natuurlijk oevers en boomaanplant. Het talud onder de brug wordt met turfblokken aangekleed. Dit talud, samen met de brug, markeert het begint van de turfvaartroute van ‘de Zoom’.