Busje komt zo…

datum

07.03.2011

De Provincie Noord-Brabant heeft samen met 10 Brabantse gemeenten een Realisatie-overeenkomst getekend voor de uitvoering van de eerste fase van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk tussen Eindhoven, Den Bosch en Oss.

Het afgelopen jaar heeft wUrck samen met Keypoint Consultants en Witteveen+Bos gewerkt aan de tracébepaling en het realisatieprogramma voor dit netwerk in Noordoost Brabant. In deze regio wonen ruim 600.000 mensen en het kent een sterk contrast tussen de stedelijke randen en een groot landelijk middengebied (Bernheze, Uden, Veghel, Sint Oedenrode, Son en Breugel, Schijndel en Sint Michelsgestel). In de tracébepaling en de locatiekeuzes voor de HOV-stations hebben we de landelijke regio uitdrukkelijk ook als een bestemming vanuit de stad gepositioneerd (en dus niet enkel als ‘drain’ van platteland naar stad).

De eerste realisatiefase loopt tot 2015, de tweede fase tot 2028.