D&C&D&C&D&C&D&C…

datum

02.07.2012

Design & Construct contracten tussen overheden en markt zijn relatief nieuw en laten nog niet overal zien dat dit de gedroomde contractbasis is waarbij de verhouding tussen kwaliteit en prijs maximaal gehaald kan worden. Maar al te vaak houden partijen elkaar in een contractuele wurggreep en lijkt het soms alsof iedereen na gunning ophoudt met denken. Dit ten koste van de ontwerpkwaliteit die het resultaat zou moeten zijn van een iteratief proces tussen productontwerp en financiële en technische haalbaarheid. Het vergt voor alle partijen moed om ook na gunning te blijven nadenken over hoe het optimale product er uit zou moeten zien, het ontwerp is immers pas klaar bij oplevering, iedere stap in het proces daar naar toe vraagt om creatieve oplossingen.

Dit geldt in versterkte mate voor ontwerp- en realisatieprocessen waarbij innovatie een gezamenlijk uitgangspunt vormt. Zoals bij eerst de tender en nu uitvoering van de Weg van de Toekomst. Niet alleen waarmaken wat je hebt beloofd, maar gaandeweg het proces het product blijven optimaliseren. Een opvallend onderdeel van de Weg van de Toekomst zijn de energieopwekkers die samen ongeveer 165% van de voor de weg benodigde energie gaan leveren. De ‘zonnebomen’ vragen het uiterste van de ontwerpers, de constructeurs, de producenten en niet in de laatste plaats van de verantwoordelijken voor het proces en de kosten. De iteratieve D&C wordt hier heel letterlijk genomen: ieder groeistadium van de boom kent zijn eigen schaalmodel, tot en met de proefstukken 1:1. En met z’n allen hebben we het gevoel dat het ontwerp steeds beter wordt. Het kan dus wel!

 

Ontwerp: wUrck

Aannemerscombinatie: PRO N329 (Ballast Nedam en van Gelder)

Onderaanneming: Ballast Nedam IPM en BRS Building Systems

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant en gemeente Oss