JB_bredeZorgschoolStart

Tiel, 01 oktober 2013
Bouw Brede Zorgschool Tiel gestart. Op de hoek van de Wilhelmina Druckerstraat en de Rivierenland is, in aanwezigheid van de kinderen van de Cambier van Nootenschool, op feestelijke wijze de bouw van de Brede Zorgschool gestart. Als alles volgens planning verloopt, wordt het gebouw in oktober 2014 in gebruik genomen. De Brede Zorgschool Tiel combineert een aantal voorzieningen voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. Het complex biedt naast onderwijsruimten ook woon- en logeerruimten, buitenschoolse opvang en een opvang voor jonge kinderen. Het speciaal onderwijs is voor kinderen van 4 tot 18, die naast hun verstandelijke beperking vaak ook een lichamelijke beperking hebben, en biedt veel mogelijkheden voor praktijkonderwijs. Bovenop de school komen 21 huurappartementen voor SVT Wonen.
copyrightvrij: Foto Jan Bouwhuis.