Garagenest

datum

01.07.2021

ga naar project:

Het ontwerp van wUrck en Ballast Nedam voor het parkeergebouw aan de Rotterdamseweg op de campus van de TU Delft is een voorbeeld van circulair en duurzaam bouwen waar ecologie een centrale rol speelt.

Vanuit de visie van de TU Delft op Mobiliteit & Bereikbaarheid worden de komende jaren diverse verspreide parkeerplekken vervangen door een zestal grotere en goed bereikbare parkeervoorzieningen aan de rand van de campus. Tussen gebouw 45 en de Warmtekrachtcentrale, en bereikbaar via de Rotterdamseweg, wordt het parkeergebouw met een capaciteit van 600 parkeerplekken gerealiseerd.

De parkeergarage is als een alzijdig en strak volume ontworpen. Door het gebruik van houten cassettes en lamellen met beplanting krijgt de gevel een natuurlijk uitstraling die op het groene karakter van de Rotterdamseweg aansluit. De diepte van de cassettes varieert zodat een klassieke verdeling tussen plint, bovenbouw en kroon wordt bereikt.

Het ontwerp van het nieuwe parkeergebouw aan de Rotterdamseweg sluit aan op de duurzaamheidsambities van de TU Delft op het gebied van CO2-neutraliteit, circulariteit, biodiversiteit & ecologie en klimaatadaptatie.

Circulair en duurzaam ensemble
Voor de gevel wordt gebruik gemaakt van FSC gecertificeerd Accoya hout met een levenscyclus van 50 jaar. Duurzaam geproduceerd en met een lage CO2-voetafdruk, draagt de gevel actief bij aan een circulaire en biobased economie. In elke cassette komen rvs-spankabels om de vegetatie grip en ondersteuning te bieden.

Het parkeergebouw wordt gebouwd met het door Ballast Nedam Parking ontwikkelde modulaire ModuPark-systeem, met prefab betonnen en stalen elementen. De grote overspanningen zorgen ervoor dat er geen kolommen in het zicht staan. Zowel de gevel als de constructie van de garage kan na gebruik volledig worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Daarmee is het project een voorbeeld van circulair en duurzaam bouwen.

Groene habitat
Het parkeergebouw is als een kleine biotoop ontworpen. Er wordt een bijdrage geleverd aan biodiversiteit en ecologie, door de gevel te laten begroeien met verschillende soorten klim- en slingerplanten. Om te voorkomen dat een monotoon groen gevelbeeld ontstaat bestaat de beplanting uit een mix van plantensoorten die meekleuren met de seizoenen. Op de kroon van de houten cassettes worden vogel-, vleermuiskasten en insectenhotels op de beste oriëntaties gepositioneerd. Rondom de dakrand wordt een groene zoom (kruidendak) aangelegd die bijdraagt aan waterberging op het dak en koeling van het gebouw.

Zonne-energie
Plannen voor zonnepanelen op het dak en in de gevel worden momenteel uitgewerkt. Daarmee kunnen te zijner tijd elektrische auto’s op de begane grond worden opgeladen. Overvloedige elektriciteit kan aan het elektriciteitsnetwerk van de TU Delft worden afgegeven. De garage wordt met een energiezuinige en slimme LED-verlichting uitgerust, waardoor er nooit overbodig stroom wordt verbruikt.

Gebruikscomfort
Het configuratie-ontwerp van het parkeergebouw kenmerkt zich door een eenrichtingscirculatiesysteem, waarbij alle bochten linksdraaiend zijn uitgevoerd. Op alle verdiepingen fungeert het circulatiesysteem op gelijke wijze. Hierdoor wordt eenduidigheid, logica en comfort voor de automobilisten geboden. Twee separate hellingbanen in het midden van de parkeergarage bieden daarnaast de mogelijkheid om snel te stijgen dan wel snel te dalen. Ruime voetgangersstroken in de garage, slim gesitueerde trappenhuizen en herkenbare entrees maken het comfort voor de gebruiker compleet.

De bouw van het parkeergebouw is al in volle gang en wordt in 2021 opgeleverd.

Functie: Parkeergebouw TU Delft aan de Rotterdamseweg
Opdrachtgever: TU Delft
Architect: wUrck
Aannemer: Ballast Nedam Parking B.V.
Ecoloog: Sweco
Constructeur: Lievense Bouw B.V.
E-Installateur: Spiering
W-Installateur: Randstad Klimaatgroep
Omvang: 600 plaatsen (fase 1 450, fase 2 150) / 12.700 m2
Ontwerp: 2020
Oplevering: 2021 fase 1, 2022 fase 2