Gemeenteraad Waalwijk stemt in met model Watervingers; “Plan Akkerlanen kan er komen”

datum

17.08.2017

wUrck maakte in opdracht voor Waalborgh en de gemeente Waalwijk een modellenstudie voor de Akkerlanen. De studie werd samen met de gemeente gepresenteerd aan bewoners en de raadscommissie. Er was een duidelijke voorkeur voor het model Watervingers, een variant met veel aandacht voor natuurlijke oevers en het integreren van de oude cultuurhistorische route het “Postpad”.

Na de zomer gaat wUrck samen met Waalborgh en de gemeente de plannen uitwerken.