Herinrichtingsplan stationsomgeving Etten-Leur gepresenteerd

datum

30.10.2018

ga naar project:

Op 2 oktober werd wUrcks herinrichtingsplan voor de stationsomgeving van Etten-Leur gepresenteerd op een informatieavond van de gemeente. De lokale krant BN De Stem signaleerde ‘veel bijval van omwonenden en belanghebbenden’. Het plan schept functionele helderheid, verhoogt de verblijfskwaliteit en zorgt dat het stationsgebied weer een plek wordt waar men zich zonder moeite kan oriënteren.

De herinrichting zal gefaseerd plaatsvinden. Eind 2021 zal het hele project zijn afgerond.