nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Hoog(s)tepunt < >

datum

27.05.2011

De Watertoren vormt het letterlijke hoogtepunt van de herstructureringswijk Over het Water in Schiedam. Op 20 mei bereikte de in opdracht van Woonplus Schiedam ontworpen en door BVR gebouwde toren zijn hoogste punt op ruim veertig meter boven het maaiveld. De combinatie van een kleinschalige opzet en fraaie vergezichten, van genereuze buitenruimtes en een scherpe prijsstelling heeft de kopers weten te overtuigen, er zijn nog slechts enkele appartementen beschikbaar.

De eveneens door wUrck ontworpen Kadewoningen werden reeds in 2010 opgeleverd, en nu ook de Brug Over het water in aanbouw is genomen krijgt het bebouwingsensemble rond de waterpartij ‘het Parkvenster’ met rasse schreden zijn definitieve vorm. Oplevering van de Watertoren wordt voorzien voor eind dit jaar. In ruwe vorm tekent de ‘twinkelende’ zuidgevel aan de waterpartij tekent zich reeds af in de verspringende bouwhekwerken..