Kadewoningen Schiedam

datum

21.10.2009

De Kadewoningen in Schiedam Nieuwland vormen samen met de nog te bouwen Watertoren een architectonisch ensemble aan een serene waterpartij. Gezamenlijk markeren zij de westelijke begrenzing van de herstructureringslocatie Parkweg Noord die een nieuw leven begint als Parkeiland Over het Water.

Binnen de samenhang van het ensemble kennen de 16 Kadewoningen een grote mate van verscheidenheid, zowel qua indelingsmogelijkheden als qua uiterlijk. Aan de straatzijde geeft de wisselende combinatie van kleur, hoogte en een beperkt aantal architectonische accenten aan iedere woning een afgewogen individueel karakter. De gevels aan de waterpartij hebben een meer uniform karakter met subtiele verbijzonderingen en verlevendigd door royale buitenruimtes: hier toont zich het wonen zelf.

De Kadewoningen worden gebouwd in opdracht van Over het Water b.v. en zullen eind 2009 worden opgeleverd. Start bouw van de Watertoren is voorzien voor 2010.