Model “Kranen” vertrekpunt voor Zuidkop Kanaalzone Apeldoorn

datum

10.10.2008

project

Dit voorjaar schreef de gemeente Apeldoorn, samen met Synchroon en Fortis Vastgoed, een meervoudige opdracht uit voor de Zuidkop aan de Kanaalzone in Apeldoorn. wUrck werd hiervoor samen met de bureaus K2 en AWG uitgenodigd.

Op 15 mei werd door de gemeente Apeldoorn een presentatiedag georganiseerd waarbij de bureaus aan de opdrachtgevers en aan elkaar de plannen presenteerden. Een belangrijk aspect was de ligging van de radiaal binnen dit deel van de kanaalzone waarvoor gevraagd werd twee varianten uit te werken. Het was boeiend om te zien hoe de verschillende bureaus deze opgave steeds anders interpreteerden. De jury koos het plan van wUrck voor uitwerking in het masterplan voor de kanaalzone.

Uit het juryrapport: “Uit de drie studies hebben wij geconcludeerd dat een westelijke ligging van de radiaal de voorkeur geniet. Enerzijds kan de aansluiting met Oud Zevenhuizen het beste worden vormgegeven, de oostelijke rand langs de radiaal kan een mooie overgangszone vormen van de kleine schaal van Zevenhuizen naar de forsere schaal langs het kanaal. Anderzijds ontstaat daarmee de mogelijkheid om de radiaal te voorzien van een nieuwe representatieve wand. In de studie van wUrck zijn ons inziens de beide aspecten het meest overtuigend uitgewerkt. Vervolg: De marktpartijen onderzoeken in meer detail de haalbaarheid van het project en zullen het plan van wUrck nader optimaliseren.