Nieuw ontvangstgebied Medical Campus Utrecht moet ziekenhuizen gaan verbinden

datum

15.12.2022

Het UMC Utrecht heeft wUrck opdracht gegeven om het nieuwe ontvangstgebied van de Medical Campus integraal vorm te geven, vanuit de disciplines stedenbouw, architectuur en landschap. Het medische cluster ligt in het Utrecht Science Park en bestaat uit: het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en het Centraal Militair Hospitaal. In de toekomst worden bezoekers aan de noordzijde ontvangen. Dit biedt tevens de kans om de centrale groene ruimte om te vormen tot een gemeenschappelijk, gastvrij ontvangstgebied voor álle ziekenhuizen.

Momenteel werkt wUrck aan de eerste stap: een variantenstudie naar de inpassing van het ontvangstgebouw, mede in relatie tot de totale ruimtelijke en functionele structuur van de campus. Zo wordt er in het ontvangstgebouw een grote parkeervoorziening gecreëerd ter vervanging van de bestaande parkeercapaciteit. Ook een uitbreiding van het Ronald McDonald Huis en ongeveer 15.000 m2 aanvullende functies, waaronder het zorghotel en revalidatiecentrum, worden onderdeel van het ontvangstgebied. Een nieuwe passerelle gaat het ontvangstgebouw verbinden met de nieuwe hoofdentree ven het UMC aan de noordzijde van het gebouwencomplex.

Een van de grootste uitdagingen van deze opgave is, om een aantrekkelijke, logische en intuïtieve entree te realiseren voor patiënten en bezoekers van een van de vier ziekenhuizen, ondanks de enorme complexiteit van de functionele structuur. Mede op basis van een reeks ‘keukentafelgesprekken’ met belanghebbenden willen we zicht krijgen op een voorkeursvariant. Zodra dat het geval is, starten we de uitwerking van een stedenbouwkundig plan en een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen voor het ontvangstgebouw.

Ook de ‘Common Green’ wordt door wUrck verder uitgewerkt in een schetsontwerp op basis waarvan uitgangspunten voor verdere uitwerking geformuleerd kunnen worden. Een bijzondere uitdaging in deze opgave is de inpassing van De Hoofddijk die als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie de locatie doorkruist. We hopen op korte termijn de eerste resultaten van deze enerverende opgave te kunnen delen!