Ontwerp wUrck wint Randweg Zundert

datum

28.02.2014

ga naar project:

De gemeente Zundert heeft uit 5 inzendingen het plan van BAM gekozen voor de uitvoering van de Randweg Zundert. Het ontwerp van wUrck voor het landschapspark en de fietsbruggen behaalde de maximale kwaliteitswaarde. Citaat beoordelingscommissie;  “Het ontwerp van de fietsbrug leidt tot een substantiële meerwaarde voor de aanbesteder nu het ontwerp wezenlijk bijdraagt aan een evenwichtige beleving van het totale, integrale landschappelijk beeld. De inpassing in het landschap is zeer goed gekozen.”

De Noordwestelijke Randweg Zundert verbindt de Rucphenseweg (de N638) met de Bredaseweg (de N263) en via de Hofdreef en de Meirseweg met de E19. De nieuwe Randweg levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een betere auto-ontsluiting voor Zundert en ontlast de dorpskern in belangrijke mate van doorgaand autoverkeer. Maar de het project is meer dan dat alleen. Parallel aan de Randweg zal een ecologische verbindingszone van formaat gerealiseerd worden die de boven- en benedenloop van de Kleine Beek met elkaar verbindt en de stroom, op natuurlijke wijze ingebed, tussen de kernen van Zundert en Klein-Zundert door voert.

De opvallende nieuwe fietsbrug voor het langzaam verkeer geeft niet alleen een nieuwe, comfortabele en veilige vorm aan de verbinding tussen beide dorpen, maar kan ook als icoon worden gezien die deze verbondenheid benadrukt. Tevens biedt het project een unieke kans om de Randweg en de ecologische verbindingszone langs de Kleine Beek te verbinden tot een samenhangend landschapspark dat het gebied tussen de twee dorpskernen een nieuwe betekenis verleent, ingebed in het wijdere landschap rond Zundert. Waar de voormalige Assortimentstuinen nu ogen als een enigszins onbestemd buitengebied wordt dit nieuwe landschapspark een aantrekkelijk en waardevol verblijfsgebied dat mens en natuur verbindt. Dit alles maakt de Noordwestelijke Randweg tot een uniek maar ook een complex project waarin autoverkeer, planten, dieren, fietsers en recreanten, ieder met hun specifieke wensen en eisen optimaal langs en over de Randweg moeten worden verbonden.

De fietsbruggen in het park zijn meer dan fysieke verbindingen. Zij vormen het beeldmerk van het park, samen met de uitzichtpunten vormen deze een familie, herkenbaar, ingetogen, maar met een sterke eigen identiteit. In vorm en materiaalgebruik is er een zekere verwantschap, alle objecten zijn robuust en elegant maar bovenal beheerbaar en duurzaam. In de ecologische verbindingszone komt het belevenispand dat samen met de uitzichtpunten zicht geeft op de oeverzwaluwenwand.