Opkontje voor Zaandam

datum

20.07.2009

In een zeer druk bezochte bijeenkomst in de Koekfabriek in Zaandijk heeft wUrck (i.s.m. Tauw, Devopia en Goudappel Coffeng) een visie gepresenteerd op de ruimtelijke ontwikkeling van de wijdere omgeving rondom het station Koog-Zaandijk. Het was, na FlowerCity in Aalsmeer en de stationsomgeving voor Hoorn, alweer de derde opgave voor wUrck in het programma TaskForce Ruimtewinst van de Provincie Noord-Holland.

In dit programma levert de Provincie ‘opkontjes’ aan verschillende gemeenten om complexe projecten door middel van een compact, strategisch advies vlot te trekken en op een hoger plan te tillen. De Provincie richt zich daarbij steeds meer op stationsomgevingen en verschuift het accent van verdichting naar kwalitatieve ruimtewinst. Met name in Hoorn was de assist zeer succesvol. De gemeente heeft de uitdaging opgepakt en heeft wUrck gevraagd een structuurvisie ‘Poort van Hoorn’ op te stellen en parallel daaraan tal van concrete uitvoeringsprojecten te begeleiden.

In het kader van hetzelfde programma zal wUrck in september 2009 een visie presenteren op het station Spaarnwoude in Haarlem.