Realisatie van De Tuinkamer in Meppel gaat van start

datum

18.06.2024

Het project De Tuinkamer in Meppel heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de Gemeente Meppel en gebiedsontwikkelaar VanWonen hebben vorige week de koop-realisatieovereenkomst getekend. wUrck is vanaf 2019 betrokken bij De Tuinkamer en pakt het project integraal aan. Wij zijn verantwoordelijk voor zowel het stedenbouwkundig plan als de inrichtingsplannen en de architectuur van de woningen. De historie van het gebied vormt de inspiratiebron voor alle lagen van het plan.

Zo is de verkaveling van het stedenbouwkundig plan afgeleid van de historische structuren in het Drentse landschap. In dit project laten wij twee linten en vier erven terugkomen, waarbij de bestaande slotenstructuur zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. Daarnaast worden er elementen toegepast waaronder elzensingels en stukken bos.

Dit project – het deelgebied Parkwonen 3/4/5 in Nieuwveense Landen – omvat 102 woningen. Hierbinnen hebben we zes verschillende soorten woningen ontworpen: rijwoningen, rug-aan-rug woningen, twee soorten twee-onder-één kappers, drie-onder-één kappers en vrijstaande woningen. Volgens wethouder Robin van Ulzen maakt de variëteit en ruime opzet De Tuinkamer uniek. Tevens worden er betaalbare woningen gerealiseerd voor zowel starters als doorstromers, zodat landelijk wonen niet alleen is weggelegd voor de ‘happy few’.

Historie als inspiratiebron
Ook bij de ontwerpen van de woningen wordt verwezen naar de historie van de plek. De blokken rijwoningen zijn bijvoorbeeld afgeleid van voormalige veldschuren. Bij de rug-aan-rug en drie-onder-één-kap woningen vormden grote boerderijen de inspiratiebron en voor de vrijstaande woningen hebben we juist gekeken naar de keuterijen. Het teruggrijpen naar de historische bouwcultuur van die specifieke plek en dit vervolgens niet alleen in de grote lijnen terug te laten komen, maar ook na te denken over een hedendaagse invulling van karakteristieke details, geeft het plan een grote rijkdom. De langgerekte volumes, grote dakvlakken en lage dakgoten zijn daar voorbeelden van. Maar ook een kenmerkend detail als uilenborden die wij hebben voorzien van nestkasten voor gierzwaluwen en vleermuizen komen voort uit deze ontwerpbenadering.

In het inrichtingsplan zijn louter natuurlijke erfafscheidingen opgenomen, zoals verschillende soorten hagen en hederaschermen. Op die manier wordt een natuurlijke aansluiting van de privétuinen op het landschap bewerkstelligd. Dit wordt nog verder versterkt doordat alleen de kavels en wegenstructuur worden opgehoogd. Bewoners kijken hierdoor echt over het landschap heen en van inkijk in de woningen is geen sprake.

Het plan voor De Tuinkamer wordt in fases gerealiseerd. De pre-sale van de eerste fase is inmiddels van start. Naar verwachting worden begin 2026 de eerste woningen opgeleverd.