Rijnenburg planrijp

datum

11.08.2008

wUrck is binnen het kader van een Europese Aanbesteding geselecteerd voor het opstellen van een visie voor de Locatie Rijnenburg in Utrecht in competitie met Juurlink+Geluk, de Zwarte Hond, BGSV en Bureau Lubbers. Deze locatie, waar 5 tot 7 duizend woningen moeten worden gebouwd, staat al decennia lang op de agenda van Utrecht maar is niet onomstreden. wUrck heeft in de visie op de ontwikkeling daarom het concept ‘planrijp maken’ geïntroduceerd. Met een integrale visie op recreatie, watermanagement, archeologie en natuurontwikkeling stellen we voor de locatie van1000 hectareletterlijk en figuurlijk te openbaren in een fase voorafgaand aan het daadwerkelijke bouwrijp maken. Door deze strategie te volgen wordt een omstreden en ‘lastige’ locatie getransformeerd tot een vanzelfsprekende woonlocatie en een nieuwe lustwarande voor stad en regio.