Start verkoop Landgoed De Hoven Rotterdam

datum

15.09.2020

ga naar project:

Op 12 september is de startverkoop van de drie appartementengebouwen in Buitenplaats Park 16Hoven, in het noordwesten van Rotterdam, begonnen. Met hun ronde vormen, witte kleur en strategische ligging sluiten de drie woongebouwen aan bij de Engelse landschapsstijl van het park.

De nieuwe woonwijk Park 16Hoven zal uiteindelijk ruimte bieden aan circa 1700 woningen. De wijk wordt ontwikkeld om met name midden- en hogere inkomensgroepen aan de stad te binden door hier een groen en luxe woonmilieu te creëren. Voor de ontwikkellocatie Buitenplaats Park 16Hoven, in het wijkpark, zocht de gemeente een woonprogramma dat de bijzondere kwaliteiten van de locatie optimaal benut.
De appartementen en penthouses op Landgoed De Hoven zijn verdeeld over drie gebouwen, die we tot De Oranjerie, ‘t Koetshuis en Villa de Hoven hebben gedoopt. In totaal zullen er op Landgoed De Hoven drie luxe gebouwen met 70 hoogwaardige en moderne appartementen en penthouses worden gerealiseerd.
De drie woongebouwen zijn een moderne vertaling van de gekende buitenplaats. Ze doen denken aan met rivieren meegevoerd en geslepen grind uit de Rijn en de Maas die rust uitstralen zoals in een Japanse zentuin.

De bebouwing krijgt een organische vormgeving, gekenmerkt door een alzijdig en eenduidig karakter. Een zorgvuldige positionering op de kavels faciliteert de beste bezonning en panoramische uitzichten richting het park of de skyline van Rotterdam. De gebouwen zijn robuust, maar ook zacht. Door de eenduidige vorm en kleurstelling vormen ze een familie van gebouwen. Ze zijn opgebouwd uit een beperkt palet van materialen, waardoor een rustig beeld ontstaat. Er zijn geen uitstekende balkons, ramen, entrees of zonwering, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de hoofdmassa.

De gebouwen zijn van een bijzondere plint voorzien. De plint zorgt voor privacy van de bewoners en voorkomt een onrustig beeld door de buitenruimtes van de eerste woonverdieping op te tillen. In de plint worden alle noodzakelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld trafo’s, bergingen en fietsenstallingen inpandig opgelost. De plint gaat naadloos over in het landschap en wordt in Vlaams en Braziliaans verband gemetseld. Op deze manier wordt de garage van natuurlijke ventilatie en daglicht voorzien en tegelijkertijd de plint met een speels patroon van openingen verrijkt.

Het project heeft als doel de natuurbeleving te intensiveren. Het is een voorbeeld van natuurinclusief bouwen: er is niet alleen ruimte voor mensen, maar ook voor planten, insecten en vogels. In de domeinen en de plint en het dak van het Hoofdgebouw zijn nestmogelijkheden voor verschillende soorten geïntegreerd. De woningbouwdomeinen worden als tuinen ontworpen. Anders dan het park zijn de tuinen speciaal ontworpen om de contrasten tussen de verschillende seizoenen te kunnen ervaren.
Tuinen en architectuur delen dezelfde vormentaal van vloeiende lijnen en topografische hoogteverschillen. Golvende gazons lopen door tot aan de gevel; gebogen beukenhagen benadrukken continuïteit. Toch hebben de verschillende domeinen ieder een ander karakter. De tuin van het Hoofdgebouw is van een speelruimte voorzien. De Bosvilla Noord kan als een ‘hortus conclusus’ worden getypeerd en de Bosvilla Zuid is op het water gericht.

Artist impressions: Beeldenfabriek

Meer informatie over het project vindt u hier