Task Force Hoorn…het vervolg…

datum

11.09.2008

In vervolg op de Task Force Hoorn, een provinciaal ‘opkontje’ om de planvorming rond het stationsgebied in Hoorn vlot te trekken, start wUrck nu, in opdracht van de gemeente met het opstellen van een structuurvisie.

Om de complexe stationslocatie uit een exploitatietechnische ‘wurggreep’ te halen is voorgesteld de scope van het plangebied beduidend te vergroten zodat de hele ruimtelijke, functionele en programmatische ontwikkeling over een periode van zo’n 20 jaar strategischer gefaseerd kan worden. Onderdelen van de nieuwe ontwikkelingen zijn: herstel van de middeleeuwse singelstructuur, de stationsknoop inclusief transferium en verplaatsing van het busstation, een nieuw winkelprogramma aanvullend en aansluitend op het kernwinkelgebied van de oude stad, uitbreidingsmogelijkheden voor het Westfries Gasthuis, nieuwe stadse woonlocaties, herstructurering van het nabijgelegen PDV-cluster en nieuwe ontsluitingsroutes voor auto en fiets van en naar de binnenstad, onder of over het spoor.