Tromptuinen van start

datum

08.05.2018

ga naar project:

De Wielwijk in Dordrecht krijgt een autovrije ‘groene loper’ met 72 nieuwe woningen, naar een ontwerp van wUrck. De voormalige ontsluitingsweg van de wijk, geflankeerd door versleten portiek-etagewoningen, verandert in een parkachtige ruimte waarin woningen met serres en veranda’s voor eigentijdse woonkwaliteit zorgen.

Wielwijk is een naoorlogse uitbreidingswijk aan de toenmalige zuidrand van Dordrecht. De wijk is opgezet in lijn met de modernistische ‘wijkgedachte’ van die tijd: ‘gestempelde’ woonbuurten rond een centraal voorzieningencentrum. De woningvoorraad van de Wielwijk is toe aan vernieuwing en verduurzaming. Meer dan in het oorspronkelijke plan ligt hierbij de nadruk op het realiseren van eengezinswoningen.

De vernieuwing van de wijk wordt door de gemeente aangegrepen om de stedenbouwkundige structuur te verbeteren en de wijk als geheel aantrekkelijker te maken. Een van de belangrijkste ingrepen daarbij is een aanpassing in de ontsluitingsroute. De huidige Trompweg wordt daarmee ‘vrijgespeeld’ en kan als royale, autovrije groene loper worden ingericht. Zo ontstaat een aantrekkelijke parkachtige verbinding, de Tromptuinen, tussen het centrum van de wijk en het zuidelijker gelegen Wielwijkpark die fungeert als belangrijke langzaamverkeersroute, maar ook als centrale verblijfs- en ontmoetingsplek voor de omliggende buurten. De hoofdstructuur van de wijk blijft behouden maar wordt tegelijk voorzien van een geheel nieuwe kwaliteit.

Samen met Heijmans Vastgoed heeft wUrck het winnende plan ontwikkeld voor de nieuwe bebouwing: eengezinswoningen die zich met ruime veranda’s en serres nadrukkelijk oriënteren op de prachtige centrale groene ruimte. De enigszins opgetilde situering zorgt daarbij voor een subtiele articulatie van de overgang openbaar-privé. De nieuwe woningen voegen zich naadloos in het stempelpatroon van de bestaande buurten en geven tegelijk op eigentijdse wijze vorm aan de nieuwe groene ruggengraat van de wijk. De bouw van de eerste fase start medio 2019.