Wonen in en met de natuur

datum

03.10.2017

Vorige week hebben we een erg goed geslaagde inspiratiemiddag mogen beleven in Zeist. Met genodigde relaties uit de overheid en de markt is een wandeling gemaakt door een zonovergoten (en gelukkig ook lommerrijk) Kerckebosch. In een plenair gesprek o.l.v. Jan Jager (elba-rec) hebben we lering getrokken uit 8 jaar ontwerp- en ontwikkelervaring op deze locatie, met name met betrekking tot het thema ‘Wonen in en met de natuur’. Vervolgens is het stedenbouwkundig plan voor Woonwijk Vliegbasis Soesterberg gepresenteerd. Het gesprek ging daarna over de ‘lessons learned’ en de vraag wie voor verdere ontwikkeling en realisatie de regie zou moeten hebben. Vanwege de grote belangen met betrekking tot natuur, ecologie, cultuurhistorie en recreatie op en rond de voormalige vliegbasis vonden de aanwezige marktpartijen het overwegend verstandig om de overheid in de realisatiefase een sturende rol te geven / behouden.

Momenteel wordt door de Provincie ‘vormgegeven’ aan de te volgen ontwikkelstrategie, terwijl wUrck de inrichtingsplannen voor de uitloopstrook en de openbare ruimte verder detailleert. De gefaseerde aanleg van de openbare ruimte start al in het eerste kwartaal van 2018.

We houden u op de hoogte!

Zie ook:
Kerckebosch
Vliegbasis Soesterberg