wUrck geselecteerd voor ontwerp en inpassing NWO

datum

12.09.2013

Op 21 augustus heeft Rijkswaterstaat het startsein gegeven voor de planuitwerking en realisatievoorbereiding van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, beter bekend als de Blankenburgverbinding. wUrck werkt samen met ingenieursbureau Witteveen en Bos aan het project, en is als architect en landschapsarchitect verantwoordelijk voor het opstellen van het VIP, het vormgevings- en inpassingsplan. De opdracht is gegund op basis van BVP, Best Value Procurement, een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs, waarbij de aanbieders de kans krijgen om hun expertise maximaal te laten zien.

Met als oogmerk de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en de haven in het bijzonder, verbindt de Nieuwe Westelijke Oeververbinding de A20 met de A15 ten westen van Vlaardingen, onder de Nieuwe Waterweg door. Op de zuidelijke oever vormt de nieuwe weg de grens tussen het Rotterdamse Havengebied en de woonenclave Rozenburg, op de noordoever doorsnijdt het tracé het waardevolle cultuurlandschap van de Aalkeetpolders tussen Vlaardingen en Maassluis. Het project is daarom met name in dit gebied, dat onderdeel uitmaakt van Midden Delfland, niet onomstreden. wUrck zet in op een optimale ruimtelijke kwaliteit en inpassing, en wil de in eerdere projecten opgedane kennis en ervaring gebruiken om, samen met alle stakeholders, de kansen die er liggen te vertalen in concrete ontwerpoplossingen.