Bangert en Oosterpolder, Hoorn

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Gemeente Hoorn

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Paul Kersten
  • Ank Bleeker
  • Richard Colombijn
  • Frans Marks
  • (in dienstverband bij VHP)

ontwerp

1996-2005

oplevering

sinds 2003

in samenwerking met

  • AGV

fotografie

wUrck, Google Street View

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Flexibel cascoplan
Dit is een van de eerste grootschalige woningbouwlocaties in Nederland waarbij het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op de landschappelijke ondergrond. In het cascoplan hebben de marktpartijen samen met de architecten een eenduidig beeldkwaliteitsplan voor de bouwkundige invulling ontwikkeld. De flexibiliteit heeft zich bewezen: bijna 25 jaar na dato verdraagt het plan nog steeds nieuwe invullingen.

Landschappelijke dragers
Voor deze uitbreidingswijk aan de oostrand van Hoorn zijn sinds 1996 successievelijk een structuurplan en een stedenbouwkundig plan opgesteld. Vervolgens zijn voor de eerste drie fasen programma’s van eisen gemaakt, zowel voor de woonbuurten als voor het centrum; en een verkavelingsplan voor de eerste fase van 500 woningen.

Bepalend qua structuur en sfeer in het plangebied zijn de historische linten die in oost-westelijke richting door West-Friesland lopen: Zwaag, Bangert en Blokker. Bij de overgang naar een nieuw stedelijk landschap hebben we vermeden deze linten te musealiseren, maar de nieuwe ontwikkeling juist als aanleiding gezien voor een revitalisatie van het lint als structuurdrager in het (woon)landschap.

Vanuit de bestaande differentiatie van intensief en extensief gebruikt land op basis van de respectievelijke ondergrond kreekrug en zeeklei, zijn twee verschillende woonmilieus ontwikkeld. Waterland sluit aan op de weidsheid van de polder. De meanderende watersingels maken dat beeld tot ver in de buurt ervaarbaar. Het gesloten, circulerend watersysteem heeft een zeer grote waterkwaliteit en dito biologische diversiteit in de hele wijk laten ontstaan. Hoge Hemen borduurt voort op de tussen de linten gelegen historische blokweren: de buurten liggen rond grote vijvers die dienen voor de retentie en infiltratie van regenwater. De zeer flauwe taluds op het zuidoosten en zuidwesten zijn een ideale habitat voor amfibieën.

De Strip
Dwars op de lintstructuur ligt een bovenwijkse, twee kilometer lange ontsluitingsweg: de Strip. Behalve wijkontsluitingsweg is de Strip ook de nieuwe oostelijke invalsweg tussen de Westfrisiaweg en de Hoornse binnenstad. Om te voorkomen dat het beeld van deze route wordt bepaald door de weg zelf en de bijbehorende geluidwerende voorzieningen hebben we het verkeersprofiel ‘uit elkaar getrokken’. De twee rijrichtingen liggen op deze manier centraal in de geluidzone die gegenereerd zou worden door een gebundelde weg. Tussen de richtingen ‘stad uit en stad in’ ligt een 40 meter brede water- en groenzone.

De woningen oriënteren zich via een ventweg ook op dit profiel. Waar men normaal tendeert deze functionele verkeersassen weg te stoppen achter groene wallen, is het in Bangert & Oosterpolder juist een gemeenschappelijke, representatieve ruimte voor de hele wijk. Vanwege de continuïteit van het water en groen speelt deze overmaatse ‘middenberm’ ook een belangrijke rol als ecologische corridor tussen de buurten onderling en tussen de wijk en het agrarische buitengebied. Bovendien worden de ruimtelijke vergezichten van de West-Friese polder ook beleefbaar ín de wijk.

Centraal op de strip ligt het nieuwe maatschappelijke, commerciële en educatieve hart van Bangert en Oosterpolder.