Berflo Es Zuid, Hengelo

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Woningbouwcorporatie St. Joseph Hengelo

planteam

  • Paul Kersten
  • Sjoerd van der Linden
  • Jakob Grambow

ontwerp

2007-2008

oplevering

2017

in samenwerking met

  • KAW architecten en adviseurs
  • Marlies Rohmer Architects & Urbanists
  • Korth Tielens Architecten

fotografie

Gerard van Beek en wUrck

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Autoluw wonen
De wijk Berflo Es is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Nog meer dan in het verleden is het nu een prettige buurt om in te wonen. Daartoe investeerden de wooncorporaties St. Joseph Wonen en HBS Ons Belang en de gemeente Hengelo 64 miljoen euro in het plan “Berflo Mooi”.

Bewonersparticipatie
Berflo Es Zuid is een van 5 deelgebieden die zijn geherstructureerd. Alle bestaande woningen werden gesloopt, waarna ruim 250 woningen zijn teruggebouwd. KAW tekende voor het stedenbouwkundig plan en wUrck heeft in samenwerking met hen en de architectenbureaus Marlies Rohmer en Korth Tielens het plan voor de openbare ruimte opgesteld. Het plan is samen met de buurtbewoners gemaakt – sterk betrokken bewoners die veel van hun wijk houden en grotendeels ook in de nieuwe woningen zijn teruggekeerd. Tijdens een aantal inspirerende schetsavonden, onder leiding van wUrck en KAW, werd de basis voor het inrichtingsplan gelegd.

Met het plan voor de openbare ruimte is ingezet op een volledig autoluwe ontmoetingsruimte, waarbij de openbare ruimte werkt als bindend element voor de verschillende bouwblokken. De openbare ruimte heeft een zeer groen karakter en een centraal buurtplein spreidt zijn tentakels tot overal in de buurt uit. Een optimale toegankelijkheid voor alle leeftijden en een hoge gebruikswaarde stonden hierbij voorop. De gekozen lay-out en materiaalkeuze is daarbij tot in detail samen met de gemeente uitgewerkt, waarbij beheersaspecten en waterhuishouding belangrijke aandachtspunten waren. Zo is er voor een volledig vlakke en onderhoudsvrije bestrating gekozen, waarbij het aansluitende gras op eenvoudige wijze kan worden gemaaid omdat opsluitingen en hoogteverschillen volledig ontbreken.

Natuurbeleving
De bestrating is gecombineerd met aquaflow; afvoer en berging vindt grotendeels plaats onder deze verharding. De strak gemaaide gazons tussen de blokken met de bloeiende parkbomen sluiten aan op de natuurlijke zone rondom de Berflobeek. Hier gaat waterberging, natuurbeleving en avontuurlijk spelen samen. Parkeren wordt gesitueerd binnen de bouwblokken en langs de meer traditionele buurtstraat rondom het plangebied.