Ecoduct Oudste Grond, Enschede

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • BAM
  • Rijkswaterstaat

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Svet Gavrilov
  • Leander Rispens

ontwerp

2018

oplevering

2020

in samenwerking met

  • Bureau Ecologica
  • Nepocon

fotografie

Jan de Vries

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Landschappelijke inpassing
Ecoduct Oudste Grond wordt gerealiseerd in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van met ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ligt tussen Hengelo en Enschede en voert over de autosnelweg A35. Aan weerszijden van de rijksweg bevindt zich bosgebied met houtwallen. De 12 meter brede ecopassage zal een verbinding vormen voor met name reeën, kleine marterachtigen, vleermuizen, bruine kikkers, insecten en dagvlinders. Wildrasters en 2 meter hoge grondwallen leiden de fauna naar het ecoduct.

De deklaag op de constructie heeft een dikte van ten minste een halve meter en bestaat uit gebiedseigen grond. Een 4 tot 6 meter brede, ondiepe geul vormt een lijnvormige structuur van onderbroken vochtige zones die zorg dragen voor een goede geleiding van amfibieën richting de waterpoelen aan weerszijden van het ecoduct. Een slingerende stobbenwal kruist de ecopassage als begeleidingsstructuur naast de geulen. In de directe omgeving van de passage staan enkele zogeheten ‘zouthuisjes’ van Akzo Nobel. Aan de noordzijde is de grondwal enigszins terugliggend geplaatst, zodat een van deze markante huisjes zichtbaar blijft voor de weggebruiker.

De beplanting van de ecopassage bestaat hoofdzakelijk uit bomen, struweel, ruigte en gras. De taluds, inclusief de taluds op het brugdek, worden beplant met struweel en gras. Het landschap wordt zo letterlijk over de A35 heen getild. De struweelzones langs de omtrek van de ecopassage bieden voedsel, geleiding en schuilgelegenheid en sluiten aan op de bestaande bosranden.

Vormgeving
Het ecoduct toont zich als een dunne ‘plank’, met een slanke aluminium rand, die het landschap boven de A35 letterlijk ondersteunt en verbindt en aan weerzijden in de groene taluds verdwijnt. De grondkerende wanden van schanskorf horen meer bij het landschap dan bij de constructie en vangen in een vloeiende beweging de landhoofden en aanlooptaluds op. De stalen korven zijn gevuld met Grauwacke steenslag met een rustige kleurstelling van bruin, roze-rood, beige en groen.

Het kunstwerk overspant de snelweg in twee velden van circa 22 meter. De constructie van het brugdek bestaat uit prefab betonnen liggers die in een natte knoop worden verbonden boven het tussensteunpunt dat bestaat uit vijf ronde kolommen. Hierdoor is het gebruik van een onderslagbalk niet nodig. Ter weerszijden van de A35 rusten de liggers op twee betonnen landhoofden.

Het Beeldkwaliteitsplan vroeg om een groen aanzicht. De hoogte van betonnen dekrand wordt daarom in het beeld teruggedrukt door het toepassen van een terugliggende L-vormige randligger met maximaal overstek. De ligger wordt zo beschaduwd en speelt een mineure rol in het totaalbeeld. Op de rand van het dek wordt het dunst mogelijke aluminium profiel geplaatst. Het visueel meest prominente onderdeel van ecoduct Oudste Grond zijn echter de groene taluds die achter de inspectiepaden op het brugdek zijn geplaatst. Het zijn deze taluds die het ecoduct tot een zwevend stuk landschap maken.

Zie hier hoe het ecoduct Oudste Grond gebouwd is. Credits: BAM