Fietsbrug Aarkanaal, Alphen aan den Rijn

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • Van Boekel/Damsteegt
  • Gemeente Alphen aan den Rijn

planteam

  • Oriol Casas Cancer
  • Svet Gavrilov
  • Mary Ann Berendson

ontwerp

2022

in samenwerking met

  • Composite Structures
  • LichtNL

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De nieuwe fietsbrug is een schakel tussen twee verschillende landschappen. De liggerbrug neemt met haar precieze en subtiele vormgeving een neutraal en eenduidig gedaante aan. Het ontwerp respecteert het monumentale karakter van het Aarkanaal en voegt zich op neutrale wijze naar de bos- en polderlandschappen.

Een schakel
De nieuwe brug is een schakel tussen de twee verschillende landschappen. Aan de ene kant is er de open en weidse Zuid- en Noordeinderpolder aan de oostzijde en het recreatieve en boomrijke gebied de Zegersloot aan de westzijde. In dit gebied wordt gerecreëerd en is er volop biodiversiteit aanwezig. Met de nieuwe brugverbinding wordt het fietsnetwerk verlengt om de polder en dorpen met de Zegersloot en Alphen aan den Rijn te verbinden. Vooral voor schoolgaande kinderen uit Nieuwkoop, Ter Aar en Aarlanderveen is de nieuwe brug een aanwinst.

Een stadspoort
De te realiseren fietsverbinding overbrugt het Aarkanaal en de N207 en sluit vervolgens aan op het fietspad van de Burgermeester Bruins Slotsingel. De totale lengte van de brug is 155 meter, met een totaal van 5 overspanningen. Hierbij is de langste overspanning over het Aarkanaal 35 meter. Om een rustig beeld te krijgen is het dek over de volle lengte gelijk in hoogte en zijn de pijlers identiek in vorm en omvang. Door de eigenschappen van het composieten dek is het mogelijk de horizontale en verticale gebogen vormgeving te realiseren. Dit zorgt voor een continu en vloeiend gebaar dat beide oevers verbindt. Door de brug zijn specifieke Y-vormige kolommen te geven, is het mogelijk om de overspanningen te verkorten en een slank composiet dek toe te passen. De Y-pijlers doen denken aan bomen met een robuuste stam en open takken waar het dek op zweeft. De pijlers zijn van beton en zijn onderverdeeld in een gebouchardeerde sokkel (stam) en witbeton V-arm (takken). De nieuwe brug aardt met haar bijzondere Y-vormige ondersteuningen in het landschap en geeft vorm aan een nieuwe stadspoort voor Alphen aan den Rijn.

Zorgvuldige inpassing
De bouwlocatie bevindt zich op de grens van polder en park. De gegeven horizontale- en verticale alignement vormt de basis voor een goede inpassing op het bestaande landschap. Aan de oostzijde sluit de brug aan bij de rechtlijnigheid van het polderlandschap. Richting de westzijde buigt de brug zich het bosgebied in. De getoogde brug zorgt zodoende voor een elegante overgang tussen beide oevers. Het ontwerp van de brug is ondergeschikt aan het landschap, maar draagt zeker ook iets bij. Zo is de brug transparant maar herkenbaar en sober maar uniek. De slankheid van het dek wordt versterkt door de transparante balustrade van spankabels. De open Y-kolommen zorgen voor een 150 meter open horizon onder de brug. De aanlandingen zijn symmetrisch vormgegeven. Wij kiezen voor hellende grondtaluds om de zichtlijnen vanuit de omgeving te vergroten. Taludbekleding bij de landhoofden is geminimaliseerd waardoor het groene grondlichaam beeldbepalend blijft. Om het kappen van waardevolle bomen aan de Westelijke oever te minimaliseren passen wij 1:2 taluds toe. De secundaire langzame verkeersroute Zegersloot is zorgvuldig in de bosachtige omgeving ingepast en dit bevordert de natuurlijke beweging van de fietsers. De taludtrap is ook direct aan deze route gekoppeld.