FlowerCity, Aalsmeer

opdrachtgever

  • Provincie Noord-Holland
  • Task Force Ruimtewinst

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Danli Sheng

ontwerp

2007

in samenwerking met

  • Garritzmann Architecten
  • Tauw
  • DHV
  • Buro 4Dstad

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Bloemenveiling in Aalsmeer kent een traditie van continue uitbreiding op de locatie waar ze sinds 1972 zijn gevestigd. Binnen eigen grenzen lijkt de maximum capaciteit te zijn bereikt en dus onderzoekt men of de uitbreidingsbehoefte van 600.000 m2 BVO op aangrenzende locaties gerealiseerd kan worden. De Provincie Noord-Holland heeft het planteam gevraagd een variant te onderzoeken waarbij door meervoudig ruimtegebruik minimaal nieuwe locaties worden aangesneden.

Op basis van de interne functiezonering en het historische uitbreidingspatroon stellen we voor een bouwcarrousel te starten die uitbreiding van vloercapaciteit combineert met vervanging van het bestaande complex. De bouwcarrousel volgt min of meer de boekhoudkundige afschrijving van verschillende hallen: het gebouw ‘rolt zichzelf op en weer uit’.

Uitbreiding gaat zo hand in hand met innovatie en verdichting van de bestaande veiling- en distributiezone, de kopersgebieden en de aan- en afvoerlogistiek. Inzet is niet alleen de gevraagde 60 ha vloeroppervlak te realiseren maar tegelijk de ruimtelijke en functionele kwaliteit van de kopersgebieden, mede in relatie tot de arbo-problematiek, te verhogen. Door de bedrijfsvloeren in drie lagen te stapelen (3x10m hoog) realiseren we tot 2025 in 2 grote bouwvolumes 15 miljoen m3 bedrijfsruimte en 16,5 kilometer loadingdocks…

Wat in eerste instantie is ontstaan vanuit een rationele, radicaal-pragmatische uitbreidings- en vervangingsstrategie, blijkt als eindbeeld een geruisloze inpassing van het veilingcomplex in de stedelijke landschaps- en bebouwingsstructuur van Aalsmeer. De twee grote gebouwclusters ‘openen zich’ in het verlengde van de Stommeerkade en completeert deze groene as met een groot publiek waterpark.

De groene wig is tevens onderdeel van een permanente combinatie van Keukenhof, Floriade en Bloemenveiling in een ‘all-weather flower experience’. Door gevels van de dozen van 700x460m, mede in relatie tot de gewenste vloerdieptes, per verdieping 20 meter terug te leggen en met Clematis te vergroenen ontstaan 2 sacrale bloementempels: een icoon van Hollands welvaren en logo van een innovatieve en onderscheidende bedrijfstak van de BV Nederland in de wereld.