Forum Lisiduna, Leusden

opdrachtgever

  • Fortis Vastgoed Ontwikkeling

planteam

  • Ernst van Rijn
  • Oriol Casas Cancer

ontwerp

2006

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Als voormalige groeikern combineert Leusden het dorpse karakter van een plattelandsgemeente met de meer stedelijke kenmerken van een forensenplaats. Juist nu de heftigste groeistuipen al weer enige tijd in het verleden liggen doet zich het gebrek voelen aan een levendig en herkenbaar hart van de gemeente, een brandpunt voor het openbare leven van de bewoners, een Forum.

Het creĆ«ren van een succesvol ‘centrumgevoel’ vereist een bepaalde mate van dichtheid en functiemenging, een compacte plek waar sociale, culturele en commerciĆ«le functies elkaar wederzijds versterken. Een plek bovendien die een zekere historische dimensie kent en een weerspiegeling vormt van het karakter van een dorp of stad. De voorgenomen herontwikkeling van het centrale winkelcentrum de Hamershof biedt de uitgelezen mogelijkheid het ontbrekende centrumgevoel alsnog een plek te geven.

De Hamershof is vanaf de zeventiger jaren op enigszins toevallige wijze tot stand gekomen, ter zijde van de Hamersveldse weg, het historische dorpslint van Leusden. De kleinschalige opzet van het centrum, met een menging van winkelen, wonen en voorzieningen, is typerend voor de tijd van zijn ontstaan. Rafelige randen en een magere koppeling aan de directe omgeving maken het centrum echter tot een weinig verankerde enclave.

Het plan zet, naast functiemenging, in op een sterke verdichting binnen het bestaande areaal die het mogelijk maakt zowel de algehele structuur als de kwaliteit van de randen – en daarmee de aanhechting aan de omgeving – te verbeteren. Het centrum wordt geĆÆntensiveerd en krijgt tegelijkertijd een gezicht naar buiten. De Hamershof wordt van geĆÆsoleerde winkelenclave tot onlosmakelijk kern van het stadslandschap van Leusden.

Brandpunt van het vernieuwde centrum wordt gevormd door het Forum. Deze gedifferentieerde openbare ruimte wordt letterlijk opgespannen tussen de dorpse en de stadse zijde van Leusden, tussen de monumentale boerderijen aan de Hamersveldseweg enerzijds en het voorplein van het stadhuis anderzijds. Een nieuw theater/ filmhuis annex grand cafĆ© ā€“ op de huidige plek van de Hema – vormt de spil van het Forum, de huiskamer van Leusden.

Het Scharnier fungeert als het ruimtelijke contrapunt van het Forum. De zuidoosthoek van het centrum van Leusden grenst op unieke wijze direct aan het open landschap van de Gelderse Vallei. Een nieuw sport- en leisurecomplex, bekroond door een ranke woontoren, geeft hier vorm aan een stedelijk balkon en maakt het centrum van verre zichtbaar.