Groene As, Haarlemmermeer

opdrachtgever

  • Provincie Noord-Holland

planteam

  • Paul Kersten
  • Mieke van den Arend

ontwerp

2008

in samenwerking met

  • Tauw

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft wUrck in samenwerking met Tauw een verkenning en ontwerpstudie uitgevoerd naar de kansen voor de realisatie en vormgeving van de Groene AS in de gemeente Haarlemmermeer.

De Groene AS is een uitvloeisel van het Natuurbeleidsplan (NBP), de provinciale Beleidsnota ‘Natuur en Landschap PEHS’ en het Randstadgroenstructuurbeleid en is aan de westzijde van Amsterdam geprojecteerd als ecologische en recreatieve verbindingszone. De verbinding is noodzakelijk omdat het de laatste potentiële groene ader is tussen het veenweidegebied van het Groene Hart (Amstelland) en dat rondom Spaarnwoude.

In deze studie staat het gebied binnen de gemeente Haarlemmermeer centraal. In dit gebied vormt de Groene AS onderdeel van de Groene Carré, waarvoor de Stichting Mainport en Groen een belangrijke rol heeft. Binnen dit gebied, op korte afstand van Schiphol, is de ruimtedruk hoog. Om deze ‘groene en recreatieve ambitie’ in de verdere planontwikkeling van het gebied te waarborgen is ons gevraagd om op creatieve wijze drie kansrijke ontwerpen voor de ‘Groene AS-verbinding’ uit te werken.

Deze ontwerpen zijn gebaseerd op drie strategieën; ontvlechten, mozaïek en verweven. Binnen deze strategieën is gezocht naar een optimale landschappelijke inpassing waarbij de historische gelaagdheid van de Haarlemmermeerpolder wordt geïntegreerd en de ecologische potenties voor de doelsoorten Ringslang en Noorse Woelmuis optimaal worden benut.

Door de positionering van de Groene AS ligt er een opgave om verleden, heden en toekomst te verbeelden in een nieuwe lay-out voor het gebied. Dit kan op meerdere manieren maar gezien de cultuurhistorische betekenis is de orthogonale structuur (van Zuidwest naar Noordoost) van de Haarlemmermeer leidend. De Schipholweg als lange lijn en de Sloterweg als lint met boerderijen worden in alle gevallen gerespecteerd. Maar evenzogoed als verwezen wordt naar de meer recente historie van de inpoldering is een transformatie naar water en moeras, zoals in het verre verleden, vanuit cultuurhistorisch oogpunt legitiem. Daarnaast moet ook gerealiseerd worden dat “de buik” is gelegen in een van de meest economisch-dynamische Europeese regios.