Hoge Vucht, Breda

buroblad
PDF

opdrachtgever

  • ASR Vastgoed Ontwikkeling
  • Sigelveste AlleeWonen
  • Elisabeth Stichting

planteam

  • Ernst van Rijn
  • Oriol Casas Cancer
  • Danli Sheng
  • Sacha Buck

ontwerp

vanaf 2010

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Huiskamer voor de wijk
Een ingrijpende revitalisering en verdichting maakt het bestaande wijkcentrum Moerwijk tot Hart van de Wijk. Het vernieuwde centrum fungeert daarmee als vliegwiel voor de beoogde regeneratie van het naoorlogse stadsdeel Hoge Vucht.

Ontmoetingsplek
Hoge Vucht is een naoorlogse uitbreidingswijk in het noorden van Breda. Typerend voor de tijd van ontstaan is dat de wijk grootschalig is en groen van karakter. Het centraal gelegen (winkel)centrum is gebaseerd op een modernistisch, ‘open’ plan dat echter nooit is voltooid. Het komt over als een naar binnen gekeerd eiland zonder herkenbare identiteit. Begin jaren negentig is de noordrand van het centrum verbouwd tot een meer gesloten stadsbeeld en zijn de winkelstraten overkapt tot passages, wat de introversie alleen maar verder heeft versterkt.

Onder de noemer Hart van de Wijk hebben de gemeente Breda, woningcorporatie Singelveste, zorgaanbieder Stichting Elisabeth en ASR Vastgoed de krachten gebundeld om het winkelcentrum Moerwijk nieuw leven in te blazen. De revitalisering van het centrum vormt een essentieel onderdeel van de herstructurering van de wijk Hoge Vucht. De initiatiefnemers staat een duurzame transformatie van het wijkwinkelcentrum voor ogen tot een integraal ‘wijkhart’, een levendige ontmoetingsplek die functioneert als de huiskamer van Hoge Vucht en kan uitgroeien tot het stadsdeelcentrum van Breda-Noord.

In een cyclisch proces van workshops, klankbordgroepen, wijk- en ondernemerstafels, marktstudies en financiële analyses is de opgave geconcretiseerd naar een uitdagend ėn haalbaar Masterplan.

Stedelijke structuur
De uitbreiding van het programma wordt ingezet om de structuur van het centrum te versterken. De bestaande passage wordt met een nieuwe open winkelstraat gecompleteerd tot een compact ‘winkelrondje’, opgespannen tussen een aantal karaktervolle verblijfspleinen. Maatschappelijke voorzieningen, een groot zorgcentrum en een beperkte toevoeging van woonprogramma dragen verder bij aan het multifunctionele, stedelijke karakter van het vernieuwde centrum, opgebouwd als een los ensemble van orthogonale blokken, een synthese van bestaand en nieuw.

Een belangrijk uitgangspunt is om het centrum letterlijk naar buiten te keren en in veel sterkere mate dan voorheen in te bedden in zijn stedelijke omgeving. Routes vanuit de omliggende buurten krijgen een duidelijke beëindiging in het centrum; hoogteaccenten liggen in belangrijke zichtassen en versterken de herkenbaarheid en oriëntatie. Een hoge toren aan het ‘marktplein’ markeert als baken van verre het Hart van de Wijk. Gemengd stedelijk programma in de randen, levensvatbaar gemaakt door de toevoeging van maaiveldparkeren rond het centrum, adresseert de buitenzijde van het centrum en geeft het wijkhart een publiek gezicht naar de buitenwereld.