HOV Noordoost-Brabant, Noordoost-Brabant

opdrachtgever

  • Provincie Noord-Brabant

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Jakob Grambow
  • Danli Sheng
  • Siske van Hoof

ontwerp

2008-2010

in samenwerking met

  • Witteveen+Bos
  • Keypoint Consultancy

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De provincie Noord-Brabant investeert in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) voor Noordoost-Brabant. HOV staat voor snelle, comfortabele openbaar vervoerslijnen met een hoge frequentie plus overstapvoorzieningen voor fiets, auto en trein. Het draagt in Noordoost-Brabant bij aan een betere leefbaarheid, ruimtelijk- economische ontwikkeling en duurzame bereikbaarheid. In 2015 wordt HOV in gebruik genomen en levert de reiziger verbetering van reistijd, betrouwbaarheid en comfort op. Het volledige netwerk zal in 2028 zijn gerealiseerd.

Het netwerk bestaat uit twee lijnen: Den Bosch – Uden en Oss – Eindhoven. Ze hebben een overlap op het traject Uden – Veghel. wUrck heeft in nauw overleg met de 10 betrokken gemeenten en de provincie de definitieve tracés en stationslocaties bepaald. Bij de tracébepaling waren de kansen die het HOV biedt voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van dorp, stad en regio leidend voor uiteindelijke keuzes. Geagendeerde ruimtelijke projecten liften waar mogelijk mee op de nieuwe ‘bereikbaarheidskwaliteit’ die het netwerk biedt.

Een belangrijke functie van het netwerk is uiteraard de verbinding van een grote landelijke regio met de drie centra en NS-stations van Eindhoven, Oss en Den Bosch. Tegelijkertijd wordt door een strategische positionering van de HOV-stations het tussengebied zélf als bestemming kansrijk gemaakt. Naast werk- en leerlocaties worden ook natuurgebieden, historische dorpskernen en aantrekkelijke winkelkernen vanuit de stad bereikbaar.

Voor de inpassing van de vrije busbanen is een bouwdoos van principeoplossingen ontworpen. Essentie van het inpassingsconcept is de synthese tussen functionele continuïteit in het lengteprofiel en zorgvuldige inpassing (diversiteit) in het dwarsprofiel: de Kameleontische Bus. Daarnaast is een onderzoeksvraag uitgezet of op bepaalde trajecten kan worden volstaan met een enkele baan voor de twee rijrichtingen door in de geautomatiseerde communicatie tussen bussen en chauffeurs gebruik te gaan maken van geolocatie-technologie