Koog aan de Zaan, Zaandam

opdrachtgever

  • Provincie Noord-Holland
  • Taskforce Ruimtewinst

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Svet Gavrilov

ontwerp

2008-2009

in samenwerking met

  • Tauw
  • Goudappel Coffeng
  • Devopia

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De provincie Noord-Holland heeft het intensievere ruimtegebruik rond stationslocaties als één van de speerpunten van haar beleid bestempeld. De Task Force heeft het planteam gevraagd te onderzoeken hoe dit beleid handen en voeten zou kunnen krijgen rond het station Koog-Zaandijk in Zaandam.

Koog kampt met diverse vraagstukken: de onderbenutte potentie van de Zaanse Schans; een abominabele kwaliteit van de stationsomgeving en het station zelf; een ‘versleten’ en introvert sportpark aan de westzijde van het spoor en gebrekkige functionele relaties dwars op het spoor. Daarnaast zoekt de stad ruimte voor woningbouw in het kader van een taakstelling van de Metropoolregio Amsterdam.

De sleutel tot een mogelijke oplossing voor deze problematiek is gevonden in de positie die Koog inneemt in de regio: bij een daadwerkelijke realisatie van de geplande doortrekking van de A8 naar de A9 wordt de locatie een entree van ‘Groot Amsterdam’ voor een belangrijk deel van de kop van Noord-Holland. Dit in combinatie met de hoge kwaliteit van de treinverbinding (sneller in hart van A’dam dan vanuit IJburg!) maakt de overstap van auto op trein hier buitengewoon aantrekkelijk. Daarom wordt voorgesteld het station Koog-Zaandijk te verplaatsen tot onder het viaduct van de A8 en – komende vanuit het noordwesten – een onberispelijke overstap te faciliteren met de bouw van een transferium pal aan de weg en het perron.

Deze regionale voorziening geeft ook en nieuw cachet aan het sportpark: gebruik makend van de transferiumcapaciteit op luwe uren wordt een vrijetijdscluster ontwikkeld als schakel tussen het station en sport. Het sportpark zelf wordt extraverter, Europees kampioen korfbal KZ krijgt een nieuwe (multifunctionele) sporthal en het sportpark wordt aan de andere zijde van de A8 uitgebreid. Door het verplaatsen van de voetbalvelden naar de Fortuinweglocatie ontstaat dicht bij het station ruimte voor 500 woningen. Een grote waterpartij waarborgt een hoogwaardige kwaliteit van de woonomgeving.

De nieuwe positie van het station maakt gebruik van het 500 meter lange viaduct in het stedelijk gebied van Oud Koog als rode loper naar de Lagedijk en de Zaanse Schans. Aan weerszijden van het viaduct liggen veel kansen voor stedelijke transformatie die een sterke impuls krijgen door de nieuwe positie van het station.