MCRZ, Rotterdam

opdrachtgever

  • TCN
  • Heijmans
  • Proper Stok Groep

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Ernst van Rijn
  • Jakob Grambow

ontwerp

2008

in samenwerking met

  • MultiCare Vastgoed & Advies

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sinds augustus 2007 wordt bij het station Lombardijen gebouwd aan het kernprogramma van het Medisch Centrum Rotterdam Zuid. Ondertussen is de directie van het ziekenhuis op zoek naar marktpartijen die willen participeren in de exploitatie van alle gebouwen op het ziekenhuisterrein. Naast de 80.000 m² voor het ziekenhuis zelf betreft dit ook 37.000 m² aanverwante medische functies (revalidatie, zorghotel, kraamhotel, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, etcetera) alsmede een woontoren, ‘praktijkverzamelvilla’s’ en 2600 gebouwde parkeerplaatsen. wUrck werd door de marktpartijen gevraagd de ruimtelijke mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze ziekenhuislocatie te onderzoeken.

In het ziekenhuiswezen hebben we twee tendensen herkend die richtinggevend zijn voor de (her)ontwikkeling van nieuwe locaties:

  • de verbreding van het programmatisch aanbod in en rond het ziekenhuis met zowel medische functies als commerciële voorzieningen; de zogenaamde Medimall.
  • de wens het ziekenhuiswezen te ‘vermaatschappelijken’ dat wil zeggen de zorg waar mogelijk uit de institutionele sfeer te halen en op vanzelfsprekende wijze in te bedden in het dagelijks leven.

In de uitwerking van het Masterplan van de Dienst Stedenbouw+Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam hebben deze tendensen vorm gekregen door de Medimall en het ziekenhuis te koppelen via een klassieke ‘winkelstraat’: de feitelijke Zorgboulevard. Ondanks de verwijzing in naam naar het type van het overdekte winkelcentrum – de Mall – is het dus uitdrukkelijk niet de bedoeling deze Zorgstraat te overkappen. In het ruimtelijk planvoorstel hebben we, door het betrekken van de binnenhoven bij de Mall, een maximale presentatie van het complete zorgprogramma aan deze straat bewerkstelligd.

Anderzijds ligt er de opgave de hele Zorgboulevard te verankeren in het stedelijk weefsel van IJsselmonde en Lombardijen. Dat kan niet vanuit de locatie alleen, dat vraagt om een bredere visie waarbij uitdrukkelijk gekeken wordt naar de kansen die vanuit de stedelijke omgeving van het ziekenhuis geboden worden om die verankering, zowel stedenbouwkundig als maatschappelijk, te versterken. Die kans ligt voornamelijk aan Spinozaweg cq Station Lombardijen. Door de introductie van een 5-tal nieuwe woon- en werktorens rond de Spinozaweg wordt de zone rond station en tram/bushalten een stedelijk interieur, entree van de stad komende van de A15, en tegelijkertijd de stedelijke entree van het MCRZ.