N346 Schakel Achterhoek-A1, Lochem

buroblad
PDF

opdrachtgever

 • Provincie Gelderland
 • BAM Infra

planteam

 • Ernst van Rijn
 • Gijs Wolfs
 • Stephan Nierop
 • Roeland Bornebroek
 • Rien van Huis
 • Merel Boer
 • Florentine Collens
 • Antoine Griffon
 • Mieke van der Arend
 • Tom Raats
 • Celinda Versluis

ontwerp

2021

in samenwerking met

 • Stendess
 • Aelterman

Nieuws

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De opdracht omvat naast de landschappelijke inpassing van de N346 en het onderliggend wegennet ook een ongelijkvloerse langzaamverkeersverbinding tussen de binnenstad van Lochem en het station, de herinrichting van stationsgebied, een park aan het Twentekanaal en een nieuwe oeververbinding diagonaal over het Twentekanaal. wUrck is verantwoordelijk voor het ontwerp van al deze opgaven.

Etaleren van het landschap
De Schakel Achterhoek-A1 laat bij uitstek zien dat de aanleg van nieuwe weginfrastructuur niet enkel een inpassingsopgave is maar vooral ook een landschappelijke ontwikkelingsopgave.

De aanleg van het Twentekanaal was destijds een grootschalige, autonome ingreep in het kleinschalige coulisselandschap rond Lochem. In minder dan een eeuw heeft de ruimtelijke ontwikkeling van de regio zich gevoegd naar het kanaal: aan weerszijden is een nieuw landschap ontstaan van bedrijvigheid en industrie. De N346 vormt een markante begrenzing van deze kanaalzone, eerst aan de noordzijde tussen Kwinkweerd en landgoed Ampsen, daarna aan de zuidzijde via de eeuwenoude Goorseweg langs het beekdallandschap.
In het middengebied echter maakt het nieuwe tracé van de provinciale weg in een vloeiende beweging een diagonale oversteek tussen de twee kanaaloevers. Hier realiseren we niet alleen een nieuwe verbinding maar ook – letterlijk – een nieuw perspectief en daarmee een nieuwe, betekenisvolle plek voor Lochem. De kanaalzone, het stationsgebied, het landgoed, en het beekdal komen samen in een geheel nieuw landschap, in zijn historische en ruimtelijke gelaagdheid geëtaleerd door de lome curve van de nieuwe wegverbinding: de Groene Schakel.

De Groene Corridor
De Groene Corridor combineert een comfortabele, aantrekkelijke en veilige route voor langzaamverkeer over de N346 met het behouden en versterken van de historisch en ecologische waardevolle groene verbinding tussen de binnenstad en het landgoed Ampsen.

De Lochemse Schakel
De Groene Corridor wordt mogelijk gemaakt door een uiterst ‘landschappelijk’ kunstwerk dat we als spin in het web van de nieuwe lokale verbindingen situeren: de Lochemse Schakel. De N346 passeren we bovenlangs met een royaal brugdek waarop zich naast de langzaamverkeersverbinding een brede groenzone bevindt. De Lochemse Schakel kent daarmee meerdere gezichten: het toont zich als compacte, symmetrische ecopoort naar het westen, als langgestrekt asymmetrisch kanaalbalkon naar het oosten en als landschappelijke trap naar het noorden.

Station Lochem
Het charmante stationsgebouw van Lochem is, in combinatie met een nieuw voorplein, het brandpunt in de compacte organisatie van al het voor- en natransport. Komende vanuit de stad is de route opgevat als ‘oprijlaan’ met de markante zijgevel van het station centraal in het perspectief.

Het Kanaalpark
Het Kanaalpark wordt een aangename, recreatieve verblijfsplek aan het Twentekanaal. Het is een nieuwe bestemming in het recreatienetwerk van kastelen en landgoederen. Een slingerend wandelpad van Achterhoeks padvast is ingericht als trimparcours met natuurlijke, houten ‘installaties’ die uitnodigen tot spel en sport. Het Kanaalpark is daardoor ook een bestemming voor de inwoners van Lochem en wordt zo bij de stad betrokken.

De Achterhoekse Schakel
Onze dubbele boogbrug past op vanzelfsprekende wijze in de weloverwogen reeks van Twentekanaalbruggen en tegelijk vormt hij daarbinnen door zijn maat en expressieve vormgeving een herkenbaar hoogtepunt, recht doend aan zijn bijzondere positie.

Bijna voortkomend uit de gekromde belijning van het wegtracé wipt de boog lichtvoetig over het kanaal. De lage en langgestrekte parabool vleit zich ontspannen in het landschap en voegt zich op vanzelfsprekende wijze in het silhouet van Lochem, in contrapunt met de hoge silo aan de Goorseweg. De licht neigende ruitvormige bogen, elkaar net niet rakend, verlenen niet alleen een sterke ruimtelijke dynamiek aan de passage over het kanaal, maar kadert ook op monumentale wijze het zicht op de Grote Waterleiding.