Poort van Hoorn, Hoorn

opdrachtgever

  • Gemeente Hoorn

planteam

  • Gijs Wolfs
  • Janneke Dries
  • Jakob Grambow

ontwerp

2008-2013 (status: vastgesteld)

in samenwerking met

  • Goudappel Coffeng
  • Tauw

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De gemeente Hoorn worstelt al decennia met de ontwikkeling van het gebied direct rond het station. Zoals in zoveel andere steden, stagneren de ontwikkelingen op de ruimtelijke en functionele complexiteit die karakteristiek is voor stationslocaties. Deze complexiteit leidt, mede in combinatie met een bescheiden ruimtelijk-economische dynamiek, meestal tot grote negatieve saldi in de grondexploitatie.

Stationslocaties zijn voornamelijk te duiden als ‘transitozones’. Mensen komen er vooral om er weer zo snel mogelijk weg te gaan! Door een zorgvuldige herstructurering van het mobiliteitsprogramma zijn grote zones rondom het station vrijgespeeld om tegelijk ook kwalitatieve verblijfsruimtes te realiseren. Om een nieuwe ontspannen relatie tussen station en binnenstad tot stand te brengen wordt de huidige gelijkvloerse spoorkruising verplaatst naar een nieuw wegtracé met een tunnel onder het spoor. De Keern is één van de structurerende linten in de stad. Als langzaam verkeersroute wordt het opnieuw een monumentale entree van de stad (Noorderpoort).

wUrck ziet deze opgave als schoolvoorbeeld voor de rol van stedenbouw als conditionering voor stedelijke ontwikkeling. Juist in tijdsgewricht waarin groei van het ruimtelijk programma van de stad niet voor de hand ligt kunnen we nadenken over de gewenste ontwikkelingen ‘aan gene zijde’ van de recessie. In de casus voor Hoorn is dat gedaan door een zowel kwantitatieve als kwalitatieve ingreep in de stedelijke infrastructuur. Met de respectievelijke doelen om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten en een hogere ruimtelijke kwaliteit in het publieke domein te bereiken.

In ruimtelijke en programmatische zin stellen we voor de nieuwe ontwikkelingen in de stationsomgeving ten dienste te stellen van reeds bestaande kwaliteiten in de stad, onder het motto: ‘Doe vooral waar je goed in bent!’. Tussen spoor en binnenstad wordt een singelzone gereconstrueerd die als een groene gordel om de oude stad heen ligt. Groter doel is de economische versterking van Hoorn als aantrekkelijke historische winkelstad. Aan de noordzijde wordt het Westfries Gasthuis substantieel uitgebreid met een zorggerelateerd programma. Dit Health & Care-cluster helpt het ziekenhuis zich te positioneren als open en toegankelijk stedelijk en regionaal centrum. Aan de noordzijde van het spoor wordt een transferium gerealiseerd met een directe toegang vanaf de Provincialeweg. Doordat stedelijke parkeerbehoeftes, nu en in de toekomst, op een slimme wijze zijn gecombineerd, wordt een zeer hoge bezettingsgraad bereikt en komt financiële haalbaarheid binnen handbereik.

De structuurvisie Poort van Hoorn is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. De aanbesteding van de infrastructurele werken staan voor dit jaar op het programma.