Ruimte voor de Waal, Nijmegen

opdrachtgever

  • Waalwegen (aanneemcombinatie Besix en van den Herik)

planteam

  • Paul Kersten
  • Ernst van Rijn
  • Siske van Hoof

ontwerp

2012

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Als onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier wordt de Waal bij Nijmegen verbreed. Aan de Lentse zijde wordt een nevengeul gegraven die bij hoge waterstanden een grotere doorstroomcapaciteit van de rivier garandeert en daarmee een lagere waterstand. Tussen hoofd- en nevengeul ontstaat een nieuw Stadseiland. In samenhang met de Nijmeegse ‘sprong over de Waal’ schept het project Ruimte voor de Waal daarmee een uniek stadslandschap. Deze eenmalige kruising van waterstaatkundige visie en stedelijke ambitie leidt tot een ongekende combinatie van stedelijke oevers en weidse landschapspanorama’s, verbonden en beleefbaar gemaakt door een reeks van bijzondere bruggen en rivierkruisingen. Dezelfde brede rivier die al millennia lang ‘traag door oneindig laagland gaand’ aan de stad voorbij stroomt wordt op een geheel nieuwe manier ervaarbaar, letterlijk nieuw ingebed in het stedelijke weefsel. De grote historische gelaagdheid van de plek wordt – soms letterlijk – blootgelegd. Wat ooit begon als doorwaadbare plaats aan de voet van een burcht evolueert tot een dynamisch rivierpark in het hart van de stad.

In het kader van de aanbesteding is door wUrck in opdracht van de aanneemcombinatie Waalwegen de ruimtelijke kwaliteit, de landschappelijke en architectonische samenhang van het project nader uitgewerkt, met de gegeven ontwerpen voor de nieuwe oeververbindingen als uitgangspunt.

De vervlechting van stad en rivier vormt het onomstreden ruimtelijk thema van het project, met de nevengeul en haar oevers en oeververbindingen als belangrijkste motief. Een thema dat als basis zo krachtig is dat het ‘slechts’ in haar volle rijkdom getoond hoeft te worden. Bij de verdere inrichting en uitwerking van het gebied dient dan ook vooral naar consistentie en vanzelfsprekendheid gestreefd te worden. Binnen het grote verhaal van stad en rivier kunnen vervolgens een beperkt aantal verbijzonderingen de kwaliteiten van het gebied op subtiele wijze accentueren of de letterlijk bewogen geschiedenis leesbaar maken. Betekenisvolle en ontwerpintensieve accenten, ‘parels’ waarin de ruimtelijke kwaliteit condenseert.